• +برای اینکه یک قدم به بهترین شدن نزدیک بشی و بتونی از رتبه های برتر باشی این بخش برات خیلی مهمه !

  • + راه حل اینه !! باید آزمون شبیه ساز ترکیبی حل کنی (اُملت قارچ)

  • +از آزمون ۲،۳ درسی کم کم شروع کن تا برسی به یک دفترچه جامع !!

  • + شاید در تک درس هات درصدهای بالا کسب کنی و موفق باشی ولی دردسر از جایی شروع میشه که همه درس ها پشت سرهم قرارمیگیرند و تبدیل به دفترچه میشن !!

به زودی …