خودشناسی

نظریه هوش چندگانه گاردنر

ورود

نظریه هوش چندگانه گاردنر

تست هوش گاردنر یکی از تست‌هایی است که به ویژه در محیط‌های آموزشی کاربرد زیادی دارد. بسیاری از افراد وقتی صحبت از هوش می‌شود، تصور می‌کنند هوش بالا تنها به معنی محاسبات سریع ذهنی است. اما «هوارد گاردنر» این تصور اشتباه را کنار زد و با ارائهٔ نظریه هوش ‌های چندگانه خود باعث شد توجه‌ها به سمت سایر هوش‌ها هم جلب شود.

هوش چندگانه چیست؟
نظریه هوش‌ های چندگانه گاردنر چه می گوید؟
هوش‌های چندگانه چیست؟
کاربرد آزمون هوش گاردنر چیست؟
هر یک از هوش‌های چندگانه چه ویژگی‌هایی دارند؟
و در نهایت با انجام تست گاردنر می‌توانید به این پرسش پاسخ دهید: «من چه هوشی دارم؟!»

  زمان پاسخگویی 25 دقیقه

آزمون انگیزش تحصیلی هارتر

ورود

آزمون انگیزش تحصیلی هارتر

همه ما با کنجکاوی طبیعی و انگیزه یادگیری یکسانی به جهان آمده ایم، اما گاهی با بزرگتر شدن، این ویژگی را از دست می دهیم. عوامل بسیاری توانایی یادگیری را شکل می دهند، اما انگیزش زمینه ای را فراهم می کند که با تاثیر بر نگرش هایمان سرعت دستیابی به دانش و رشد را افزایش می دهد.

یادگیری و پیشرفت فرایندی طولانی است. بنابراین برای رسیدن به اوج یادگیری و رشد فردی، قبل از هرچیز باید از آن لذت ببریم. لذت بردن و عشق به یادگیری و آموزش انگیزه لازم برای طی این مسیر طولانی را فراهم می کند.
این آزمون میتواند انگیزه تحصیلی شما را اندازه گیری کند

  زمان پاسخگویی 10 دقیقه