• + دراین حالت شما فقط نیازمند انجام آزمون در منزل هستی ! (اُملت)

  • + باانجام آزمون زماندار چندمبحث از یک درس
    (مثلا شیمی دهم فصل۱ و۲ ) میتونی کم کم به درصد دلخواهت در آزمونها برسی !

  • +حالا میپرسی چجوری آزمون بسازم ؟
    منابع : کتاب فصل آزمون خیلی سبز، کتاب موج آزمون نشرالگو ، آزمونهای آزمایشی سالهای قبل موسسات مختلف …..

به زودی …