زمینه تأسیس دانشکده پزشکی قبل از سال 65 فراهم شده و به استناد تصویب‌نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پشیک کشور، تأسیس دانشکده پزشکی کاشان مورد تصویب قرار گرفته، رسماً فعالیت‌های خود را شروع نمود و با توجه به توان بالقوه و استعداد فراوان، به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه مورخ 1/10/72 شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، دانشکده پزشکی کاشان، به دانشگاه علوم پزشکی تبدیل گردیده و با تأسیس 4 دانشکده پزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی و 23 رشته تحصیلی در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای و دکتری تخصصی و پذیرش دانشجو در تمام مقاطع و رشته‌های تحصیلی مربوط، چندین دوره از دانش‌آموختگان این دانشگاه در خدمت مردم عزیزمان قرار دارند. این دانشگاه در حال حاضر دارای 127 عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری، دانشیاری و مربی می‌باشد که با بیش از 2400 نفر دانشو و پنج بیمارستان آموزشی، درمانی شامل بیمارستان‌های نقوی، متینی، اخوان، دکتر شبیه‌خوانی، شهید بهشتی با مجموع 725 تخت بیمارستانی و بخش‌های متنوع آموزشی درمانی و مرکز MRI و با 30 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، 33 خانه بهداشت، 3 مرکز تسهیلات زایمان و 36 پایگاه بهداشتی در خدمت شهروندان قرار دارد.

 

دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

الف)‌دانشکده پزشکی: دارای هفده گروه آموزشی

مقاطع: دکتری حرفه‌ای، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

تعداد دانشجو 520 نفر

تعداد کتب فارسی 21587 جلد

تعداد کتب لاتین 10873 جلد

 

ب) دانشکده پرستاری و مامایی: دارای سه گروه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری مدیریت بهداشت و مامایی با هشت گرایش در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته.

تعداد دانشجو 358 نفر

تعداد کتب فارسی 6410 جلد

تعداد کتب لاتین 3100 لاتین

 

ج) دانشکده پیراپزشکی: دارای چهار گروه آموزشی: علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، مدارک پزشکی و هوشبری در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

تعداد دانشجو 327 نفر

تعداد کتب فارسی 549 جلد

تعداد کتب لاتین 370 جلد

 

د) دانشکده بهداشت: دارای سه گروه آموزشی بهداشت و آمار- بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته می‌باشد.

تعداد دانشجو 416 نفر

تعداد 779 نفر در دوره شبانه این دانشگاه در مقاطع و رشته‌های مختلف مشغول به تحصیل می‌باشند.

این دانشگاه دارای پنج بیمارستان آموزشی و درمانی شامل نقوی، متینی، اخوان، دکتر شبیه‌خوانی، شهید بهشتی می‌باشد. ضمناً 29 مرکز بهداشتی درمانی، 51 خانه بهداشت روستایی و پایگاه بهداشتی تمام نقاط این شهرستان را تحت پوشش قرار داده است.