• +معمولا وقتی این اتفاق میفته که دانش آموزان تعادل مطالعاتی نداشته باشند ، یعنی به جای اینکه روزی ۲ الی ۳ درس مطالعه کنند و تست بزنند فقط به مدت و حجم زیاد یک درس میخونن بدون حل حتی یک تست !!

  • + اول از همه با یه برنامه ریزی منظم شروع کن !!
    بااستاندارد ساعت مطالعه و تعداد تست حل شده در هفته آشنا شو !!

  • + اول از همه با یه برنامه ریزی منظم شروع کن !!
    بااستاندارد ساعت مطالعه و تعداد تست حل شده در هفته آشنا شو !!

به زودی …