در سال 1325 آموزشگاه عالی بهداری برای تربیت متخصصین در زمینه علوم پزشکی در یک دوره چهار ساله تأسیس گردید. در بیست و هفتم آذر ماه 1328 دانشکده پزشکی شیراز به طور رسمی افتتاح شد. در سال 1322 آموزشگاه عالی پرستاری نمازی آغاز به کار کرد و دانشکده دندانپزشکی در سال 1348 افتتاح گردید. به دنبال تصویب لایحه تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1364 بخش آموزش پزشکی از دانشگاه شیراز منفک گردید و بدین گونه دانشگاه علوم پزشکی شکل گرفت. از سال 1373 با ادغام سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان‌ها در دانشگاه علوم پزشکی این دانشگاه تحت نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس موجودیت یافت.

 

دانشکده‌های تحت پوشش:

دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س)، بهداشت، پیراپزشکی، توانبخشی، مدیریت و اطلاع‌رسانی، پرستاری حضرت زینب(س) لارستان

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع رشته دانشکده متولی اولین سال پذیرش توضیحات
فلوشیپ ویتره و ریتن پزشکی 1364
فلوشیپ چشم‌پزشکی کودکان و استرابیسم پزشکی 1376
فلوشیپ سگمان قدامی پزشکی 1364
فلوشیپ آسیب‌شناسی پزشکی 1371
فوق تخصص گوارش کودکان پزشکی 1368
فوق تخصص قلب کودکان پزشکی 1368
فوق تخصص کلیه کودکان پزشکی 1369
فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان پزشکی 1368
فوق تخصص نوزادان پزشکی 1368
فوق تخصص عفونی کودکان پزشکی 1368
فوق تخصص غدد کودکان پزشکی 1369
فوق تخصص هماتولوژی کودکان پزشکی 1374
فوق تخصص گوارش پزشکی 1363
فوق تخصص هماتولوژی پزشکی 1366
فوق تخصص غدد پزشکی 1367
فوق تخصص کلیه بالغین پزشکی 1369
فوق تخصص قلب و عروق پزشکی 1363
فوق تخصص ریه پزشکی 1371
فوق تخصص روماتولوژی پزشکی 1367
فوق تخصص جراحی کودکان پزشکی 1365
دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی پزشکی 1366
دکتری تخصصی مغز و اعصاب پزشکی 1370
دکتری تخصصی آسیب‌شناسی پزشکی
دکتری تخصصی چشم‌پزشکی پزشکی
دکتری تخصصی روان‌پزشکی پزشکی
دکتری تخصصی پوست پزشکی
دکتری تخصصی داخلی پزشکی
دکتری تخصصی قلب و عروق پزشکی
دکتری تخصصی جراحی عمومی پزشکی
دکتری تخصصی زنان و زایمان پزشکی
دکتری تخصصی کودکان پزشکی
دکتری تخصصی بیهوشی پزشکی
دکتری تخصصی پرتودرمانی پزشکی
دکتری تخصصی گوش و حلق و بینی پزشکی
دکتری تخصصی پرتوشناسی تشخیصی پزشکی
دکتری تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی پزشکی
دکتری تخصصی جراحی اعصاب پزشکی
دکتری تخصصی جراحی استخوان و مفاصل پزشکی
دکتری تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری، تناسلی پزشکی
Ph.D. فیزیولوژی پزشکی 1379
Ph.D. ایمونولوژی پزشکی 1375
Ph.D. بیوشیمی پزشکی 1378 عدم پذیرش از 80
Ph.D. میکروب‌شناسی پزشکی 1372
Ph.D. انگل‌شناسی پزشکی 1381
Ph.D. آمار زیستی دانشکده پزشکی 1375
دکتری حرفه‌ای پزشکی پزشکی 1328 پذیرش هر سه سال یکبار
دکتری حرفه‌ای داروسازی داروسازی 1369
کارشناسی ارشد M.P.H بهداشت
کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی
کارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی
کارشناسی ارشد بیوشیمی پزشکی
کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی پزشکی
کارشناسی ارشد انگل‌شناسی پزشکی
کارشناسی ارشد علوم تشریحی پزشکی
کارشناسی ارشد پرستاری پرستاری
کارشناسی ارشد مامایی مامایی
کارشناسی ارشد فیزیوتراپی توانبخشی
کارشناسی ارشد تغذیه بهداشت
کارشناسی ارشد آمار زیستی بهداشت
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی بهداشت عدم پذیرش از 81
کارشناسی پرستاری پرستاری 1356 پذیرش یک سال در میان
کارشناسی مامایی پرستاری 1364 پذیرش یک سال در میان
کارشناسی فیزیوتراپی توانبخشی 1357
کارشناسی تغذیه بهداشت 1380
کارشناسی مدیریت و اطلاع‌رسانی مدیریت و اطلاع‌رسانی 1380
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مدیریت و اطلاع‌رسانی 1376
کارشناسی پرستاری پرستاری حضرت زینب(س) 1366
کارشناسی ناپیوسته پرستاری پرستاری 1364
کارشناسی ناپیوسته مامایی پرستاری 1365
کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی پیراپزشکی 1374
کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی پیراپزشکی 1365
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی بهداشت 1369
کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط بهداشت 1372 شروع مجدد از 82
کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه‌ای بهداشت 1377
کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی مدیریت و اطلاع‌رسانی 1368
کاردانی اتاق عمل پرستاری 1366
کاردانی هوشبری پرستاری 1366 عدم پذیرش از 69 تا 80
کاردانی فوریت‌های پزشکی پرستاری 1381
کاردانی علوم آزمایشگاهی پیراپزشکی 1339 عدم پذیرش از 78
کاردانی رادیولوژی پیراپزشکی 1344
کاردانی بهداشت محیط بهداشت 1369
کاردانی بهداشت حرفه‌ای بهداشت 1373
کاردانی بهداشت خانواده بهداشت 1363
کاردانی مبارزه با بیماری‌ها بهداشت 1363 پذیرش مجدد از 82
کاردانی مدارک پزشکی مدیریت و اطلاع‌رسانی 1363
کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی پیراپزشکی 1374 شبانه
کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی پیراپزشکی 1374 شبانه
کاردانی علوم آزمایشگاهی پیراپزشکی 1374 شبانه
کاردانی رادیولوژی پیراپزشکی 1374 شبانه

 

 

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی:

نام مرکز تحقیقاتی نوع سال تأسیس نام دانشکده مربوطه
میکروب‌شناسی بالینی مصوب 1371 پزشکی
سرطان‌شناسی مصوب 1375 پزشکی
پیوند اعضا و بافت‌شناسی بیولوژیک مصوب 1381 پزشکی
گوارش و کبد مصوب 1381 پزشکی
شیمی دارویی مصوب 1381
غدد و متابولیسم در حال تصویب پزشکی
هماتولوژی در حال تصویب 1362 پزشکی
روانپزشکی در حال تصویب 1381 پزشکی
روماتولوژی غیر مصوب 1349 پزشکی
چشم‌پزشکی غیر مصوب 1379 پزشکی
کمیته تحقیقات آموزشی دانشجویی 1372 پزشکی

 

 

دانشکده پزشکی شیراز

دانشکده پزشکی در 27 آذر ماه 1328 به طور رسمی افتتاح گردید. دانشکده پزشکی در 27 آذر ماه 1328 به طور رسمی افتتاح گردید. این دانشکده وارث آموزشگاه عالی بهداری است که در سال 1325 تأسیس شده بود. در سال 1336 که دانشگاه شیراز فعالیت خود را آغاز کرد، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس شد.

تعداد اعضای هیئت علمی:

خانم آقا
استاد 2 26
دانشیار 9 54
استادیار 47 144
مربی 17 14

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

علوم پایه فیزیوپاتولوژی بالینی
دختر 186 73 204
پسر 171 76 326

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف بیمارستان/ مرکز سال تأسیس تخت فعال رشته‌های آموزشی
1 نمازی 586 داخلی، داخلی اعصاب، خون، غدد، کلیه، گوارش، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی قلب، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، کودکان و بخش‌های فوق تخصصی کودکان
2 شهید فقیهی 1318 266 داخلی، قلب، جراحی، زنان و زایمان، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست و بیهوشی
3 حافظ 1349 141 روماتولوژی، زنان و زایمان، روانپزشکی و نوزادان
4 شهید چمران 1331 237 جراحی مغز و اعصاب، جراحی استخوان و مفاصل و بیهوشی
5 خلیلی 1345 78 چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی و بیهوشی
6 شهید آیت‌الله دستغیب 1326 114 کودکان
7 ابن سینا 110 روانپزشکی
8 زینبیه(س) 1365 131 زنان و زایمان

 

 

امور پژوهشی

تعداد طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381: 6 طرح

تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:

در مجلات بین‌المللی: 73 مقاله

در مجلات معتبر در کشور: 63 مقاله

 

مشخصات نشریات ادواری

عنوان سطح اعتبار اولین سال انتشار بسامد انتشار تیراژ
Iranian journal of medical sciences بین‌المللی 1349 فصلنامه 3000
Jounrnal of medical research دانشگاهی 1381 فصلنامه 3000