دانشگاه اروميه به عنوان يک مرکز آموزش عالي در استان آذربايجان غربي ابتدا در قالب آموزشکده در يک باغ ١٥ هکتاري در مسير جاده‌ی بند به رياست آقاي مهندس شيباني در سال ١٣٤٤ تأسيس گرديد. در آن زمان تعداد اعضاي هيئت علمي بسيار معدود بوده و در هر دوره تعداد ٢٠ الي ٣٠ نفر دانشجو براي آموزش در علوم کشاورزي پذيرفته و با درجه‌ی کارداني فارغ‌التحصيل مي‌شدند. دانشجوياني که مايل بودند مي‌توانستند تا درجه‌ی کارشناسي در دانشکده‌ی کشاورزي کرج وابسته به دانشگاه تهران به تحصيلات خود ادامه دهند. در سال ١٣٤٨ موافقت‌نامه‌اي بين بنياد خاور نزديک و وزارت فرهنگ وقت جهت افزايش دوره دانشکده از دوسال به برنامه‌ی چهار ساله به امضا رسيد و آقاي دکتر جعفر راثي رياست دانشکده را به عهده گرفتند. نمايندگان بنياد خاور نزديک تهيه‌ی کتب آموزشي به زبان انگليسي و تجهيزات آزمايشگاهي براي دوره‌ی چهارساله دانشکده‌ی کشاورزي و دامپروري را به عهده گرفتند. گرايش‌هاي آموزشي شامل رشته‌هاي کشاورزي، دامپروري و اقتصاد خانه بود که با پايه‌گذاري پنج گروه آموزشي شامل علوم پايه، علوم گياهي، علوم دامي، مهندسي کشاورزي و آموزش روستايي حمايت مي‌شد. کتابخانه‌ی مرکزي دانشکد ه به سرعت با کتاب‌هاي منتخب تجهيز و تعداد دانشجويان جديد‌الورود به ١٥٠ نفر در سال رسيد. در آغاز همکاري بنياد خاور نزديک با دانشکده‌ی کشاورزي و دامپروري، مزرعه وسيعي در نازلو واقع در حومه‌ی شهر اروميه خريداري شد. پرديس نازلو در ١١ کيلومتري مسير جاده‌ی مرز سرو با ترکيه و با فاصله‌ی ١٩ کيلومتري از پرديس شهر قرار داشت. در ابتدا ساختمان‌هاي دامپروري جهت نگهداري گاو و گوسفند و ماکيان به منظور آموزش عملي دانشجويان و با سرپرستي متخصصين بنياد خاور نزديک احداث شد.

      لازم به اشاره است که ٨٧ سال قبل از تأسيس آموزشکده‌ی کشاورزي اروميه و ٥٦ سال قبل از تأسيس ١ (ش ٨٧٨ ميلادي) در محل باغ ١٥ هکتاري فوق‌الذکر، يک دانشگاه تهران در سال ١٣١٣ يعني در سال ١٢٥٧ دانشکده‌ی پزشکي توسط ميسيونرهای مذهبي که از ٤٣ سال قبل از آن به اروميه وارد شده بودند احداث شده بود. سرپرستي اين دانشکده که قديمي‌ترين مرکز آموزش عالي به سبک جديد در ايران به شمار مي‌رود با که خود متولد اروميه بوده و تحصيلات پزشکي را در (Co ch r an Dr. Josep h) آقاي دکتر ژوزف کاکران نيويورک گذرانده بود، بوده است. دانشکده‌ی پزشکي اروميه در طي پنج دوره‌ی پنج ساله و به مدت ٢٧ سال فعاليت خود جمعاً ٢٦ پزشک ايراني را فارغ‌التحصيل نموده و تحويل جامعه آن روز داده است که اين امر از جمله افتخارات منطقه‌ی آذربايجان غربي به شمار مي‌رود. بنا بر شواهد موجود، قبل از آن تاريخ فقط سه پزشک در اروميه مشغول طبابت بوده‌اند. هم‌اکنون يکي از نمونه‌هاي گواهينامه دو‌زبانه فارغ‌التحصيلي پزشکي به عنوان مدرک ارزشمند در دانشگاه اروميه موجود مي‌باشد. در يکي از دوره‌هاي فارغ التحصيلي در سال ١٢٧٧ مظفرالدين شاه خود شخصاً همراه با دکتر کاکران گواهينامه‌هاي فارغ التحصيلي را امضا کرده و به فارغ التحصيلان اهدا نموده‌اند. همزمان با تأسيس دانشکده‌ی پزشکي اروميه دو بيمارستان يکصد و پنجاه تختخوابي به ترتيب براي بستري شده بيماران مرد و زن به نام بيمارستان وست مينستر
(Weseminster Hospital) در اروميه تأسيس شد که اولين بيمارستان‌هاي مدرن و مجهز در ايران به شمار می‌روند.

      در حال حاضر يک ساختمان قديمي معروف به ساختمان چوبي و يکي از پناهگاه‌هاي زيرزميني زمان جنگ ايران و عراق از جمله ساختمان‌هاي باقي‌مانده از آن زمان در دانشگاه اروميه به شمار مي‌روند. بدين ترتيب تأسيس آموزشکده‌ی کشاورزي اروميه در سال ١٣٤٤ دقيقا شصت سال بعد از تعطيلي دانشکده‌ی پزشکي اروميه که به علت فوت آ قاي دکتر کاکران پيش آمد، اتفاق افتاده است.

      به دنبال تأسيس دانشکده‌ی کشاورزي و دامپروري اروميه، دانشکده‌هاي دامپزشکي و علوم در راستاي توسعه کمي و کيفي دانشگاه به ترتيب در سال‌هاي ١٣٥٦ و ١٣٥٨ افتتاح شدند که منجر به تأسيس دانشگاه اروميه گرديد. پس از آن فعاليت گسترده‌اي براي توسعه‌ی پرديس نازلو به عمل آمد و به تدريج و به نوبت هر سه دانشکده‌ی فوق‌الذکر به پرديس نازلو انتقال يافتند.

      لازم به توضيح است که در سال ١٣٥٩ دانشکده‌ی پزشکي نيز در دانشگاه اروميه تأسيس شده و تا سال ١٣٦٤ به فعاليت خود ادامه داد و سپس در نتيجه‌ی تغييراتي که در سطح وزارت پيش آمد از دانشگاه اروميه جدا گرديد.

      دانشگاه اروميه پس از آن با افتتاح دانشکده‌ی ادبيات و علوم انساني در سال ١٣٦٧ و دانشکده‌ی فني در سال١٣٦٨ توسعه بيشتري يافت و درحال حاضر با داشتن پنج دانشکده، يک آموزشکده‌ی فني در شهر خوي، چهار مرکز تحقيقاتي، مرکز ICT، کتابخانه‌ی مرکزي، يک موزه و يک مرکز تحقيقات سازه‌ی در حال تأسيس، به فعاليت آموزشي و تحقيقاتي خود ادامه مي‌دهد.

 

دانشكده‌ی ادبيات

      اين دانشکده با هدف تأمين نيروي انساني متخصص و ماهر به عنوان چهارمين دانشکده‌ی دانشگاه اروميه با راه‌اندازي گروه زبان و ادبيات فارسي در سال ١٣٦٧ تأسيس گرديد. اولين گروه دانشجويان پذيرفته شده شامل کارشناسي دبيري ادبيات فارسي در سال ١٣٦٧ و دبيري تربيت بدني در سال ١٣٦٨ بوده‌اند. فضاي آموزشي و اداري اين دانشکده از آغاز در پرديس شهر واقع در خيابان شهيد بهشتي بوده است که متعاقباً در سال ١٣٧١ به محل ساختمان جديد واقع در بلوار والفجر ٢ روبه‌روي صدا و سيما منتقل گرديد. دانشکده‌ی ادبيات و علوم انساني هم اکنون ٧٣ نفر عضو هيئت علمي و ٤٥ نفر کادر اداري و خدماتي دارد. اعضای هيئت علمي اين دانشکده با نهادها و سازمانهاي اجرايي متعددي همکاري دارند و در اين دانشکده طرح‌هاي مشترک آموزشي، تحقيقاتي و مشاوره‌اي در زمينه‌هاي مختلف به اجرا درآمده است.

 

گروه‌هاي آموزشي:

      گروه علوم اقتصادي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، گروه علوم تربيتي، گروه زبان‌هاي خارجي، گروه تاريخ، گروه حسابداري، گروه معارف اسلامي و الهيات، گروه ادبيات فارسي

 

گروه تربيت بدني و علوم ورزشي:

      گروه تربيت بدني از سال ١٣٦٧ با چهار نفر هيئت علمي موجوديت يافت و در سال ١٣٦٨ با پذيرش ٢٣ نفر دانشجوي پسر در رشته‌ی كارشناسي تربيت بدني كار خود را آغاز كرد و با چندين دوره فارغ‌التحصيل كارشناسي تربيت بدني، در سال ١٣٨٢ به پذيرش ٦ نفر دانشجوي كارشناسي ارشد و در سال ١٣٨٣ به همت اعضاي هيئت علمي، گروه توانست ١٢ نفر دانشجوي كارشناسي ارشد در گرايش‌هاي فيزيولوژي- مديريت- رفتار حركتي وگرايش عمومي جذب نمايد. هم‌اكنون حدود ٢٢٠ نفر دانشجوي كار‌شناسي و كارشناسي ارشد (دختر و پسر) در گروه تربيت بدني به تحصيل مشغول هستند. لازم به توضيح است كه دانشگاه اروميه بعد از دانشگاه تهران دومين دانشگاه در ايران مي‌باشد كه كارشناسي ارشد بصورت گرايشي پذيرفته است. به پيشنهاد اين گروه دوره‌هاي فراگير در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد راه‌اندازي شده و هم‌اكنون متقاضيان بصورت دانش‌پذير به تحصيل اشتغال دارند. گروه تربيت بدني در حال حاضر يك آزمايشگاه مجهز فيزيولوژي دارد كه دانشجويان اين رشته درس آزمايشگاهي خود را در اين آزمايشگاه زير نظر متخصصين اين رشته كار مي‌كنند. به ياري خدا و همكاري هيئت رييسه‌ی محترم دانشگاه و با همت رياست محترم دانشكده‌ی ادبيات و يكايك اعضاي هيئت علمي، گروه تربيت بدني ارتقا يافته و در حال حاضر بدنبال راه‌اندازي دانشكده‌ی تربيت بدني مي‌باشد. كادر فعلي گروه تربيت بدني شامل: ٥ نفر هيئت علمي با مدرك دكتري و ٣ نفر مشغول تحصيل در دوره‌ی دكتري و ٥ نفر عضو هيئت علمي با مدرك كارشناسي ارشد و يك نفر كارشناس تربيت بدني و يك دفتردار و ماشين نويس مي‌باشد.

 

گروه علوم تربيتي

      موجوديت گروه علوم تربيتي در سال ١٣٥٦ در داخل دانشكده علوم به عنوان گروه سرويس‌دهنده شكل گرفت. در طول سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي، اين گروه تدريس در‌س‌هاي تربيتي (٣٢ واحد) رشته‌هاي دبيري فيزيك، زيست‌شناسي، شيمي و رياضي دانشكده‌ی علوم دانشگاه اروميه را عهده‌دار بوده است. با پشتكار اساتيد اين گروه و با موافقت وزارت علوم، از سال ١٣٧٣ در مقطع كارشناسي و گرايش مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي، اولين سري دانشجويان اين رشته مشغول به تحصيل شدند. در طول اين سال‌ها، دانشجويان روزانه و شبانه اين گروه با جديت برنامه‌هاي تحصيلي خود را دنبال مي‌كردند و در سال‌هاي اخير تعداد بسيار زيادي از فارغ التحصيلان اين رشته در كنكور ورودي كارشناسي ارشد رشته‌هاي مديريت آموزشي، روان‌شناسي تربيتي، برنامه‌ريزي درسي حائز رتبه‌هاي درخشان شده و در دانشگاه‌هاي تهران و تبريز مشغول گذراندن دوره‌هاي ارشد خود هستند. از مهر ١٣٨٣ در مقطع كارشناسي ارشد گروه علوم تربيتي با پذيرش دانشجو در گرايش مديريت آموزشي كار خود را رونق بخشيده و در دوره‌ی روزانه و شبانه دانشجويان به تحصيل مشغولند. كادر علمي گروه علوم تربيتي در حال حاضر شامل يك استاد، دو استاديار، يك مربي، و شش دانشجوي بورسيه‌ی دكترا مي‌باشد.

 

گروه زبان‌هاي خارجي

      با پذيرش دانشجو در دوره‌ی گروه زبان انگليسي دانشکده‌ی ادبيات اروميه از نيم‌سال اول سال تحصيلي 1٣٧٥، کارشناسي رشته‌ی دبيري زبان در دوره‌ی روزانه آغاز به کار کرد. در نيم‌سال دوم سال ١٣٧٥ پذيرش دانشجو در دوره‌ی شبانه انجام گرفت و از نيم‌سال اول سال ١٣٧٦ فعاليت گروه با پذيرش دانشجو با گرايش محض زبان و ادبيات انگليسي ادامه يافت. تاکنون با بيش از ٣٠٠ دانشجو در مقطع کارشناسي فارغ‌التحصيل گشته‌اند. خوشبختانه مقامات دانشگاه و وزارت علوم با تأسيس دوره‌ی کارشناسي ارشد با گرايش آموزش زبان انگليسي موافقت نموده‌اند.

 

گروه تاريخ

      گروه تاريخ دانشگاه اروميه در سال ١٣٧٦ با دو نفر عضو هيئت علمي تمام وقت و چند استاد مدعو و پروازي از تهران موجوديت يافت و در مهر ماه همان سال با پذيرش ٣٨ نفر دانشجوي دوره‌ی دبيري تاريخ آغاز به کار کرد و تاکنون سه دوره‌ی فارغ‌التحصيل داشته است. شايان يادآوري است که در سال‌هاي ١٣٧٨ و ١٣٨٠ به دليل ناکافي بودن اعضاي هيئت علمي پذيرش دانشجو نداشت. اما از سال ١٣٨٠ گروه تاريخ با پذيرش اعضاي هيئت علمي جديد به بازسازي و سامان‌دهي مجدد گروه همت گماشت به گونه‌اي که هم‌اکنون داراي هفت نفر عضو هيئت علمي تمام وقت و دو دانشجوي بورسيه در دوره‌ی دکترا مي‌باشد.

 

گروه حسابداري

      پذيرش دانشجو در رشته‌ی حسابداري دانشگاه اروميه از سال ١٣٧٥ در قالب گروه اقتصاد شروع و گروه مستقل حسابداري از سال ١٣٧٨ تشكيل و از گروه اقتصاد جدا گرديد. در حال حاضر دو گروه دانشجو برای مقطع كارشناسي حضوري (نوبت اول و دوم) و نيمه‌حضوري پذيرش مي‌گردد. ضمناً بر‌اساس طرح جامع دانشگاه در صورت اخذ مجوز از سال ١٣٨٦ امكان پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد امكان‌پذير خواهد بود.

 

گروه ادبيات فارسي

      زبان وادبيات فارسي همواره يكي از مهم‌ترين قائمه‌هاي فرهنگي ما ايرانيان بوده است، با عنايت به اين نكته و تأثير غير قابل انكار آن در صيانت و اشاعه‌ی فرهنگ ديني- ملي اين سرزمين، دانشكده‌ی ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه براي نخستين بار، در سال ١٣٦٧ در مقطع كارشناسي، اقدام به پذيرش دانشجو نمود. از سال ١٣٧٩ نيز اين گروه، پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد اين رشته را آغاز كرد كه دومين دوره از دانشجويان آن، در حال دفاع از پايان‌نامه‌هاي خود و فراغت از تحصيل مي‌باشند. گروه زبان و ادبيات فارسي تنها گروه علمي دانشكده‌ی ادبيات و علوم انساني اين دانشگاه است كه از سال تحصيلي 85- 84 در مقطع دكتري، از داخل و خارج كشور، دانشجو خواهد پذيرفت. اين گروه، درحال حاضر داراي يك نفر استاد، هشت نفر استاديار و دو نفر مربي است.

 

دانشكده‌ی علوم

      دانشكده‌ی علوم در سال ١٣٥٨ با پذيرش دانشجو در دو رشته علوم گياهي و دبيري فيزيك آغاز به كار كرد. هم‌اكنون با داشتن ٦٥ نفر عضو هيئت علمي (شامل ٦ استاد، ٧ دانشيار، ٢٩ استاديار و ٢٢ مربي) و ٣٩ نفر كادر اداري و خدماتي بعنوان يكي از قطب‌هاي مهم آموزشي و پژوهشي دانشگاه اروميه در پرديس نازلو مستقر مي‌باشد. تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل عبارتند از: ١٨٩٧ نفر دانشجوي دوره‌ی كارشناسي (روزانه و شبانه)، ١٥٥ نفر دانشجوي دوره كارشناسي ارشد و ١١ نفر دانشجوي دوره دكترا. گروه‌هاي آموزشي و رشته‌هاي وابسته به دانشكده‌ی علوم به شرح زير مي‌باشند: كارشناسي رياضي(گرايش رياضي محض)- كارشناسي ارشد رياضي (گرايش آناليز، توپولوژي و جبر)، كارشناسي زمين شناسي، كارشناسي زيست‌شناسي (گرايش علوم جانوري و علوم گياهي )- كارشناسي ارشد علوم جانوري (گرايش فيزيولوژي)- كارشناسي ارشد علوم گياهي (گرايش اكولوژي- سيستماتيك و فيزيولوژي )- دكتراي تخصصي فيزيولوژي گياهي، كارشناسي شيمي (گرايش شيمي كاربردي و شيمي محض)- كارشناسي ارشد شيمي (گرايش شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي  فيزيك و شيمي معدني)- دكتراي تخصصي شيمي آلی، كارشناسي فيزيك (گرايش اتمي و مولكولي، حالت جامد و هسته‌اي) كارشناسي ارشد فيزيك (گرايش فيزيك اتمي و مولكولي، فيزيك حالت جامد و فيزيك نظري)

 

گروه‌هاي آموزشي:

      گروه شيمي، گروه فيزيک، گروه رياضي، گروه علوم زيستي، گرو ه زمين‌شناسي

 

گروه شيمي

      گروه شيمي در سال ١٣٥٥ با دو نفر هيئت علمي موجوديت يافت و كار خود را با تدريس دروس شيمي ساير رشته‌ها آغاز نمود. در مهر ماه ١٣٦٢ با پذيرش ٥٦ نفر در گرايش دبيري شيمي مقطع كارشناسي عملاً مسئوليت پرورش بخشي از نياز آموزش و پرورش منطقه را به عهده گرفت. با موافقت وزارت از مهر ماه ١٣٧٤ در مقطع كارشناسي گرايش شيمي محض نيز دانشجو پذيرفته مي‌شود. ضمناً از سال ١٣٧٦ پذيرش دانشجو در رشته دبيري شيمي متوقف شده است. با موافقت وزارت از مهر ماه ١٣٧٧ در گرايش شيمي كاربردي مقطع كارشناسي نيز دانشجو پذيرفته مي‌شود. در مقطع كارشناسي ارشد گروه شيمي باپذيرش دانشجو در گرايش شيمي آلي از مهر ١٣٧٦ كار خود را شروع نموده و بدنبال آن در گرايشها، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك و بالاخره شيمي معدني موفق به اخذ موافقت‌نامه‌ی وزراتخانه گرديد و در حال حاضر در چهار رشته‌ی كارشناسي ارشد دانشجوي فارغ‌التحصيل دارد. در مقطع دكتري گروه شيمي اقدام به پذيرش دانشجو نموده و از بهمن ماه ١٣٨٢ اولين دوره‌ی از دانشجويان دكتري شيمي آلي كار خود را شروع خواهند كرد و اخيراً موافقت راه‌اندازي دكتري شيمي تجزيه از طرف وزرات علوم و تحقيقات و ف نآوري صادر شده كه به زودي پذيرش دانشجو را آغاز خواهد نمود. پذيرش دانشجو در مقطع دكتري در ساير رشته‌هاي شيمي از هدف‌هاي آتي گروه شيمي مي‌باشد. گروه شيمي از نظر وسايل و دستگاه‌هاي فيزيكوشيمي در حال حاضر داراي دستگاه‌هاي CHN‌ آنالیز، جذب اتمی، FTIB، NMR است. کادر فعلی گروه شمی از دو استاد، سه دانشيار، نه استاديار، يك دانشور و يك مربي آموزشيار، ٧ دانشجوي بورسيه دوره‌ی دكتري، ٧ كارشناس، دو تكنسين، يك ماشين‌نويس و بايگان، يك انباردار شيمي و يك نفر متصدي خدمات تشكيل شده است.

 

گروه فيزيک

      گروه فيزيك در سال ١٣٥٦ به همت و تلاش آقاي دكتر محمد رضا بهفروز در دانشكده علوم تأسيس گرديد و سپس ديگر همكاران به گروه پيوستند و اين گروه كار خود را در رشته فيزيك كاربردي آغاز بكار كرد. پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران شوراي گروه فيزيك تشكيل و در ايام انقلاب فرهنگي آزمايشگاه‌هاي كارشناسي نظير فيزيك پايه‌ی 1، 2 و 3، اپتیک، فیزیک جدید، فیزیک هسته‌ای، الکترونیک، كارگاه فيزيك تأسيس گرديدند. بعد از آغاز به كار مجدد گروه فيزيك پس از انقلاب فرهنگي تعدادي از مربيان گروه جهت اخذ Ph.D عازم ادامه تحصيل شدند كه پس از بازگشت ديگر گرايش‌هاي گروه نظير هستهاي، حالت جامد، اتمي و مولكولي تأسيس و پذيرش دانشجو نمودند و در سال ١٣٧١ كارشناسي ارشد در گرايش‌هاي مختلف در اين گروه تأسيس گرديد كه تاكنون بيش از ٥٠ نفر فارغ‌التحصيل داشته است كه بعضي از آنان اينك با درجه‌ی Ph.D به عنوان عضو هيئت علمي در دانشگاه‌هاي مختلف كشور به كار آموزش و تحقيق مشغولند و عنقريب اين گروه در گرايش‌هاي مختلف هسته‌اي، حالت جامد، اتمي و مولكولي در دوره‌ی دكتري فيزيك پذيرش دانشجو مي‌نمايد. گروه فيزيك داراي مراكز تحقيقاتي، ابر رسانايي، لايه‌هاي نازك و طيف سنجي پرتو X هستند كه با كمي همت و تلاش و توجه مسئولين محترم دانشگاه ديگر مراكز مورد نياز تحقيقاتي براي دوره‌ی دكتري نظير آزمايشگاه تحقيقاتي لیرز و مركز طيف‌سنجي رامان براي اين گروه خريداري و تأسيس گردد. گروه فيزيك اينك داراي يك نفر استاد، يك نفر دانشيار و پنج نفر استاديار مي‌باشد كه تقريباً چهار نفر استاديار ديگر با درجه‌ی دكتري در طي ماه‌هاي آينده به گروه خواهند پيوست.

 

گروه علوم زيستي

      گروه زيست‌شناسي دانشگاه اروميه در سال ١٣٥٥ تأسيس گرديده است. در سال ١٣٥٧ به علت پيروزي انقلاب اسلامي و عزيمت تعدادي از اساتيد به خارج از كشور گروه در حالت بلاتكليفي قرار گرفت و اميدي به ادامه‌ی كار آن نبود. پس از گذشت حدود يك سال‌و‌نيم تعدادي از اساتيد به وطن خود بازگشته و گروه فعاليت خود را از نو آغاز كرد. بعد از بازگشايي دانشگاه‌ها گروه زيست‌شناسي با دو رشته‌ی علوم گياهي و دبيري زيست‌شناسي شروع به كار نمود و سال‌ها اين دو رشته را ادامه داد. بعد از مدتي زيست‌شناسي عمومي نيز به رشته‌هاي تخصصي اضافه شد. فعاليت گروه زيست‌شناسي در سال‌هاي بعد از انقلاب بسيار چشمگير است به طوري كه قبولي دانشجويان اين دانشگاه در دوره‌هاي كارشناسي ارشد بيش از دانشگاه‌هاي ديگر بود. در سال ١٣٧٥ گروه زيست‌شناسي اقدام به پذيرش دانشجو در رشته علوم گياهي با دو گرايش فيزيولوژي گياهي و تاكسنومي اكولوژي گياهي نمود. پس از ٥ سال و فارغ التحصيلي تعدادي از دانشجويان در دوره كارشناسي ارشد در سال ١٣٨٠ گروه زيست‌شناسي موفق به تأسيس دوره‌ی تخصصي فيزيولوژي گياهي گرديد كه بالاترين ارزش دانشگاهي بوده و به فارغ‌التحصيلان اعطا مي‌گردد. PHD درجه در سال‌هاي اخير دوره‌ی شبانه در مقطع كارشناسي و در سال تحصيلي 83- 82 در مقطع كارشناسي ارشد گرايش علوم جانوري دانشجو پذيرفته مي‌شود.

 

گروه زمين شناسي

      با توجه به اهميت استان آذربايجان غربي به لحاظ تنوع مواد معدني و وجود ساختارهاي پيچيده‌ی زمين‌شناسي و چينه‌شناسي لزوم راه‌اندازي گروه زمين‌شناسي در دانشگاه اروميه احساس مي‌شد. لذا در سال ١٣٧٥ گروه زمين‌شناسي با ٥ نفر هيئت علمي (٢ نفر استاديار و ٣ نفر مربي) تأسيس و در مهر ماه همان سال با پذيرش ٣٥ نفر دانشجو در گرايش زمين‌شناسي محض موجوديت يافت. گروه زمين‌شناسي از بدو تأسيس تاکنون با به کارگيري استعدادهاي بالقوه‌ی اساتيد کار‌آزموده و فعاليت مستمر کارشناسان گروه توانسته است تعداد قابل توجهي از دانشجويان را فارغ‌التحصيل نمايد که تعداد زيادي از اين دانشجويان هم‌اکنون در دوره‌هاي کارشناسي ارشد و دکتري مشغول به تحصيل مي‌باشند. با توجه به پتانسيل مناسب علمي اعضاي گروه که در حال حاضر شامل ٦ نفر استاديار، ٤ نفر دانشجوي بورسيه دکتري و ٣ نفر کارشناس مي‌باشد، گروه زمين‌شناسي در نظر دارد در صورت کسب موافقت وزارت علوم تحقيقات و فناوري در آينده‌ی نزديک در گرايش‌هاي زمين‌شناسي اقتصادي، سنگ‌شناسي رسوبي و رسوب‌شناسي، چينه‌شناسي، فسيل‌شناسي، آب‌شناسي و زمين‌شناسي زيست‌محيطي اقدام به راه‌اندازي دوره‌هاي کارشناسي ارشد نمايد.

 

دانشكده‌ی فني

      دانشكده‌ی فني دانشگاه اروميه در سال ١٣٦٢ در قالب آموزشكده‌ی فني بنيان نهاده شد. در سال مزبور آموزشكده‌ی فني با دو رشته‌ی كارداني الكترونيك و عمران شروع به فعاليت كرده و با خدمات ارزنده و فعاليت مستمر اساتيد و كاركنان آموزشكده تعداد قابل توجهي از جوانان علاقه‌مند را فارغ‌التحصيل نمود. در سال ١٣٦٧ با تقويت و جذب نيروي انساني و كارآمد و با به كارگيري استعدادهاي بالقوه‌ی اساتيد كارآزموده، با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي عمران و الكترونيك در دو گروه آموزشي با پشتكار زايد‌الوصفي به تعليم و تربيت فرزندان ميهن اسلامي‌مان همت گماشت و موجبات رشد و تعالي دانشجويان عزيز را فراهم آورد. در سال ١٣٧٠ با راه‌اندازي و تأسيس دوره‌ی كارشناسي مكانيك در گرايش حرارت و سيالات، آموزشكده‌ی فني به دانشكده ارتقاء يافت و چهره‌اي نو و درخشان و درخور توجه در سطح استان ازخود به نمايش گذاشت. گروه مكانيك با پذيرش دانشجو در سال تحصيلي80- 79 در مقطع كارشناسي ارشد تبديل انرژي فعاليت خود را در تحصيلات تكميلي نيز آغاز كرده است. در سال ١٣٧٤ با همت اساتيد گروه الكترونيك مقطع كارشناسي ارشد در رشته‌ی الكترونيك ايجاد شده و اقدام به پذيرش دانشجو گرديد. در سال ١٣٧٦ نيز گروه آموزشي مزبور موفق به ايجاد دوره‌ی دكتراي الكترونيك شده و از سال ١٣٧٧ دانشجو پذيرفته است. در سال 80- 79 گروه الكترونيك با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد مخابرات فعاليت خود را در تحصيلات تكميلي گسترده‌تر كرده است. در گروه عمران سال ٧٧ به دنبال اخذ موافقت اصولي در مقطع كارشناسي ارشد سازه اولين گروه از دانشجويان به دانشكده‌ی فني راه يافت. از نيم‌سال اول سال تحصيلي79- 78 نيز دانشكده‌ی فني براي دوره‌ی كارشناسي ارشد خاك و پي دانشجو پذيرفته است و دوره‌ی كارشناسي مهندسي معدن در سال تحصيلي 79- 78 با پذيرش دانشجو آغاز به كار كرده است و از سال ١٣٨٣ در رشته‌هاي كارشناسي شهرسازي و مهندسي كامپيوتر (نرم‌افزار) نيز جذب دانشجو می‌نمايد. در ضمن مدارك لازم جهت درخواست ايجاد رشته‌هاي كارشناسي ارشد برق  قدرت و دكتراي عمران- سازه نيز در حال بررسي مي‌باشد. اين دانشكده داراي ٤٨ نفر عضو هيئت علمي با سطح دكترا و فوق ليسانس مي‌باشد. تأسيس كتابخانه‌ی اختصاصي با عناوين مختلف از كتب و مجلات علمي، مركز كامپيوتر با افزون بر ١٢٠ دستگاه كامپيوتر PC، بهره‌مندي از سيستم اطلاع‌رساني، مركز سمعي و بصري و مهم‌تر از همه تكميل و تجهيز كليه آزمايشگاه‌هاي آموزشي رشته‌هاي موجود، موجب آن گشته است كه اين دانشكده بتواند خدمات آموزشي خود را در سطح استاندارد ارائه نمايد.

 

گروه‌هاي آموزشي:

      گروه الكترونيك، گروه عمران، گروه مكانيك، گروه كامپيوتر، گروه معدن

 

گروه الكترونيك

      در سال ١٣٦٢ آموزشكده‌ی فني با دو رشته‌ی كارداني الكترونيك و عمران شروع به فعا ليت كرده و با خدمات ارزنده و فعاليت مستمر اساتيد و كاركنان آموزشكده تعداد قابل توجهي از جوانان علاقه‌مند را فارغ التحصيل نمود. در سال ١٣٦٧ با تقويت و جذب نيروي انساني و كارآمد و با به كارگيري استعدادهاي بالقوه‌ی اساتيد كارآزموده، با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي عمران و الكترونيك در دو گروه آموزشي با پشتكار زايدالوصفي به تعليم و تربيت فرزندان ميهن اسلامي‌مان همت گماشت و موجبات رشد و تعالي دانشجويان عزيز را فراهم آورد. در سال ١٣٧٤ با همت اساتيد گروه الكترونيك مقطع كارشناسي ارشد در رشته الكترونيك ايجاد شده و اقدام به پذيرش دانشجو گرديد. در سال ١٣٧٦ نيز گروه آموزشي مزبور موفق به ايجاد دوره‌ی دكتراي الكترونيك شده و از سال ١٣٧٧ دانشجو پذيرفته است. در سال تحصيلي 80- 79 گروه الكترونيك با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد مخابرات فعاليت خود را در دوره‌ی تحصيلات تكميلي گسترده‌تر كرده است. در حال حاضر مدارك لازم براي ايجاد دوره كارشناسي ارشد برق- قدرت نيز در دست بررسي مي‌باشد.

 

گروه عمران

      در سال ١٣٦٢ آموزشكده‌ی فني با دو رشته‌ی كارداني الكترونيك و عمران شروع به فعاليت كرده و با خدمات ارزنده و فعاليت مستمر اساتيد و كاركنان آموزشكده تعداد قابل توجهي از جوانان علاقه‌مند را فارغ التحصيل نمود. در سال ١٣٦٧ با تقويت و جذب نيروي انساني و كارآمد و با به كارگيري استعدادهاي بالقوه‌ی اساتيد كارآزموده، با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي عمران و الكترونيك در دو گروه آموزشي با پشتكار زايدالوصفي به تعليم و تربيت فرزندان ميهن اسلامي‌مان همت گماشت و موجبات رشد و تعالي دانشجويان عزيز را فراهم آورد. گروه عمران سال ٧٧ به دنبال اخذ موافقت اصولي در مقطع كارشناسي ارشد سازه اولين گروه از دانشجويان به دانشكده فني راه يافت. از نيم‌سال اول سال تحصيلي 79- 78 نيز دانشكده‌ی فني براي دوره كارشناسي ارشد خاك و پي دانشجو پذيرفته است. در حال حاضر مدارك لازم براي ايجاد دوره دكتراي عمران- سازه نيز در دست بررسي مي‌باشد.

 

گروه مكانيك

      در سال ١٣٧٠ با راه‌اندازي و تأسيس دوره‌ی كارشناسي مكانيك در گرايش حرارت و سيالات، آموزشكده‌ی فني به دانشكده ارتقاء يافت و چهره‌اي نو و درخشان و درخور توجه در سطح استان از خود به نمايش گذاشت. در راستاي آن تعداد قابل توجهي از دانشجويان فعال و كوشا با بهره‌گيري ازاستعدادهاي ارزنده‌ی خود و با همكاري‌ها و راهنمایي‌هاي اساتيد خويش همه ساله در مقطع كارشناسي ارشد در سطح كشور با رتبه‌اي عالي پذيرفته مي‌شوند كه اين خود موجب سرافرازي مسئولين و اساتيد مي‌باشد. گروه مكانيك با پذيرش دانشجو در سال تحصيلي 80- 79 در مقطع كارشناسي ارشد تبديل انرژي فعاليت خود را در تحصيلات تكميلي نيز آغاز كرده و در سال تحصيلي 81- 80 نيز در مقطع كارشناسي ارشد ساخت و توليد پذيرش دانشجو نموده است.

 

گروه كامپيوتر

      اين گروه با آغاز جذب هيئت علمي در اين رشته و پذيرش دانشجو از نوبت دوم سال تحصيلي 82- 81 براي دوره‌ی روزانه رسماً فعاليت خود را آغاز نموده است و در تلاش است با به كارگيري كادر مجرب فعاليت خويش را توسعه بخشد.

 

گروه معدن

      دوره‌ی كارشناسي مهندسي معدن در سال تحصيلي 79- 78 با پذيرش دانشجو آغاز به كار كرده است.

 

دانشكده‌ی كشاورزي

      اين دانشکده اولين دانشکده‌ی مستقل بود که در سال ١٣٤٨ در ادامه‌ی تأسيس آموزشکده‌ی کشاورزی در سال ١٣٤٤ در دانشگاه اروميه به تصويب رسيد و می‌توان آن را به عنوان هسته اوليه ديگر دانشکده‌ها مطرح کرد که در نهايت تکوين دانشگاه اروميه را موجب گرديده است. دانشكده‌ی کشاورزی هم‌اکنون با داشتن ٦٣ نفر عضو هيئت علمی (شامل يک استاد، ٩ دانشيار، ١٩ استاديار و ٣٤ مربی) و ٩٨ نفر کادر اداری و دارا بودن ٩ گروه آموزشی، در ٩ رشته‌ی کارشناسی و ٦ رشته‌ی کارشناسی ارشد و ٢ رشته‌ی دکترا به امر تربيت نيروی متخصص می‌پردازد.

 

گروه‌هاي آموزشي:

      گروه آبياري، گروه زراعت و اصلاح نباتات، گروه علوم دامي، گروه ماشين‌هاي كشاورزي، گروه گياه‌پزشكي، گروه علوم و صنايع غذايي، گروه خاك‌شناسي، گروه باغباني، گروه اقتصاد كشاورزي

 

گروه آبياري

      رشته‌ی مهندسی آب، مفاهيم پايه در علم آب و خاک را مد نظر دارد و دانشجويان با اصول مهندسی و روش‌های آبياری، طراحی سيستم‌های زهکشی، طراحی سازه‌ها و شبکه‌های آبياری و طراحی و کاربرد تجهيزات نوين آبياری آشنايی کامل پيدا می‌کنند. زمان تأسيس گروه سال ١٣٤٨ می‌باشد. هم اکنون گروه مهندسی آب دارای ١١ نفر هيئت علمی، ٤ نفر بورسيه‌ی دکتری، ٤ نفر کارشناس و ٢٢٠ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی و ٢٥ نفر کارشناسی ارشد در دو گرايش سازه‌های آبی و آبياری- زهکشی می‌باشد.

 

گروه زراعت و اصلاح نباتات

      گروه زراعت و اصلاح نباتات در سال ١٣٤٤ تأسيس و يکی از اولين هسته‌های گروه آموزشی دانشکده‌ی کشاورزی و دامپروری سابق و دانشگاه فعلی اروميه می‌باشد. در حال حاضر اين گروه دارای: دوره‌ی کارشناسی زراعت اصلاح نباتات با ٢ گرايش 1- زراعت 2- اصلاح نباتات می‌باشد. دوره‌ی کارشناسی ارشد زراعت که از سال ١٣٧٧ دانشجو تربيت می‌کند. دوره‌ی دکترای زراعت که در سال ١٣٨٤ به تصويب رسيده است. همچنين دارای آزمايشگاه‌های فيزيولوژی، تکنولوژی بذر، کشت بافت، بيوتکنولوژی، گلخانه و مزرعه‌ی تحقيقاتی بوده و در زمينه‌های علوم زراعی و اصلاح و بيوتکنولوژی فعاليت می‌کنند.

 

گروه گياه‌پزشكي

      گروه گياه‌پزشکی در سال ١٣٦٣ از گروه علوم زراعی جدا شده و گروه مستقل گرديد. تا سال ١٣٦٩ در مقطع کارشناسی فعاليت داشت و از سال ١٣٦٩ اقدام به برگزاری دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی حشره‌شناسی کشاورزی نمود. از سال ١٣٧٠ تا حال حاضر ٥٢ نفر دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد از اين گروه فارغ التحصيل شده‌اند. در سال ١٣٨٣ در بهمن ماه رشته‌ی حشره‌شناسی اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع دکتری حشره‌شناسی نمود. گروه گياه‌پزشکی در سطح کارشناسی دارای دو بخش حشره‌شناسی و بيماري‌های گياهی می‌باشد. اين گروه در حال حاضر ١١ نفر هيئت علمی دارد و پنج نفر نيز بورسيه در مقطع دکتری در حال تحصيل هستند. اين گروه در حال حاضر دارای ٢٥٦ نفر دانشجوی کارشناسی و ٨ نفر دانشجوی ارشد و ٣ نفر دانشجوی دکتری مي‌باشد.

گروه خاك‌شناسي

      گروه خاک‌شناسي در سال ١٣٧٤ با ٣٠ نفر دانشجو در مقطع کارشناسي تأسيس شد. قبل از اين تاريخ فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي خاک‌شناسي در گروه زراعت اجرا مي‌گرديد.

 

گروه باغباني

      گروه علوم باغباني در سال ١٣٧٤ تشكيل و فعاليت آموزشي گروه با پذيرش بيش از ٣٠ نفر دانشجو در رشته‌ی علوم باغباني رسماً آغاز شد. در حال حاضر حدود ٢٠٠ نفر دانشجو از سال اول تا چهارم در اين رشته مشغول تحصيل هستند و تاكنون هشت دوره از دانشجويان (٦ دوره‌ی روزانه و ٢ دوره‌ی شبانه) فارغ‌التحصيل شده‌اند. ١- اعضاي هيئت علمي (اساتيد): در حال حاضر تعداد ٥ نفر عضو (يك نفر دانشيار و سه نفر استاديار و يك نفر مربي) تدريس دروس اختصاصي را به عهده دارند و براي بقيه دروس از ساير اساتيد دانشگاه اروميه استفاده مي‌شود. علاوه بر اين گروه باغباني يك نفر بورسيه‌ی دكتري در گرايش گلكاري دارد كه در سال‌هاي آتي به جمع اساتيد گروه خواهد پيوست.

 

دانشكده‌ی هنر

      بنايی که امروزه به نام دانشکده‌ی هنر معروف است، روزگاری از خانه‌های اشرافی شهر اروميه بوده که تاريخ احداث آن به طور دقيق مشخص نيست ولی با توجه به اسناد و مدارک موجود، قدمت بنا حدود ١٢٠ الی ١٣٠ سال برآورد مي‌شود. بنا در زمان احداث متعلق به خوانين و مقربين شاهان قاجار بوده و اولين مالک آن طبق اسناد موجود خاندان اعزازالدوله بوده‌اند. سپس به هاشم اف ديلمقانی، از سرشناسان منطقه می‌رسد و بعد از فوت وی فرزندان او بنا را تفکيک کرده و به فروش می‌رسانند و قسمت شمالی و هسته‌ی اصلی بنا که حدود ١١٢٠ متر مربع عرصه و ١٤٢٠ متر مربع اعيانی را شامل م‌یشود توسط فردی به نام محمد صحت که از دبيران با سابقه‌ی آموزش و پرورش بوده خريداری شده و در سال ١٣٤٤ توسط وی به دبيرستان هدايت تغيير کاربری پيدا مي‌کند. در سال ٥٧ به فضای مسکونی تبديل می‌شود و در سال ١٣٧٦ سازمان ميراث فرهنگی زمين را خريداری نموده و در سال 79 سازمان عمران و بهسازی شهری، کار مرمت و بازسازی آن را آغاز می‌کند و در سی‌ام مهرماه ١٣٨٣ کار مرمت به پايان می‌رسد و با حضور وزير محترم مسکن و شهرسازی جناب آقای دکتر عبدالعلی‌زاده پرد‌ه‌برداری می‌شود و تحويل دانشگاه می‌گردد و هم اکنون به عنوان دانشکده‌ی هنر دانشگاه اروميه فعاليت می‌نمايد. مهم‌ترين ويژگی اين بنا پايبندی به الگوهای فضای معماری قاجار است که از فضاهای آن می‌توان به حياط اندرونی، حياط بيرونی، هشتی‌های اصلی و فرعی، اتاق‌های ارسی، ايوان دو ستون، فضاهای چليپايی شکل و راهروها- کاشي‌کاری تزئينی- کاشي‌های هفت رنگ قاجاری و آجرهای لعب‌دار فيروزه‌ای اشاره کرد.

 

گروه‌هاي آموزشي:

      گروه معماري، گروه شهرسازي

 

دانشكده‌ی منابع طبيعي

      چارت سازمانی و تأسيس دانشکده‌ی منابع طبيعی دانشگاه اروميه در سال ١٣٧٢ به تصويب رسيد ولی به علل مختلف از ‌جمله عدم وجود تعداد کافی متخصص در زمينه‌ی منابع طبيعی راه‌اندازی گروه‌های آموزشی آن به تاخير افتاد. تا اينکه در سال ١٣٧٩ با جذب تعدادی هيئت علمی و بازگشت بورسيه‌های دانشگاه از خارج از کشور فعاليت مجدد برای فعال نمودن گروه‌های آموزشی آن آغاز شد به طوري که در تير ماه ١٣٨١ گروه مرتع و آبخيزداری رسماً تأسيس گرديد و اولين گروه دانشجويان رشته‌ی کارشناسی مرتع و آبخيزداری پذيرفته شدند. در حال حاضر دانشکده‌ی منابع طبيعی دارای شش نفر هيئت علمی تمام وقت، نه نفر هيئت علمی نيمه وقت و شش نفر بورسيه‌ی دوره‌ی دکترا در داخل و خارج می‌باشند.

 

گروه‌هاي آموزشي:

      گروه مرتع و آبخيزداري

 

گروه مرتع و آبخيزداري

      برای تأمين نيروی کارآمد در امور مربوط به اداره‌ی مراتع و آبخيزداری کشور و بهره‌برداری صحيح از منابع توليد علوفه برای توليدات دامی بيشتر و جلوگيری از فرسايش در حوزه‌های آبخيز اعم از بادی، آبی و سيلابی که سبب هدر رفت خاک و پر شدن مخازن سدها و پيشروی شن‌های روان می‌گردد، لازم است متخصصينی تربيت شوند تا ضمن آموخته‌های خود بتوانند برنامه‌ريزی اصولی در جهت نيل به خودکفائی در زمينه‌ی مرتع و آبخيزداری را به عمل آورند. با عنايت به موارد مطرح شده و اينکه قطب شمال غرب کشور با کمبود جدی نيروی انسانی متخصص در زمينه‌ی منابع طبيعی به‌خصوص رشته‌ی مرتع و آبخيزداری روبه‌رو بوده است، در تيرماه ١٣٨١ با ايجاد رشته‌ی کارشناسی مرتع و آبخيزداری در دانشگاه اروميه به صورت قطعی موافقت بعمل آمد و اين گروه با ٦٥ دانشجو كه در دو سال متوالي پذيرش نموده است به رسالت علمي و آموزشي خود ادامه مي‌دهد.

 

دانشكده‌ی دامپزشكي

      در سال ١٣٥٤ به همت دکتر عزيز رفيعی استاد ممتاز دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه تهران مقدمات تشکيل دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه اروميه فراهم گرديد و با استخدام تعدادی از فارغ‌التحصيلان دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه تهران آگهی پذيرش دانشجو از طريق کنکور منتشر شد و اولين دوره‌ی دانشجويان دکتری دامپزشکی در سال ١٣٥٤ پذيرفته شدند. اساتيدی که در بدو تشکيل دانشکده‌ی دامپزشکی به استخدام دانشگاه در آمدند عبارت بودند از آقايان دکتر منصور عدلت، دکتر سيد مهدی رضوی روحانی، دکتر محسن رضوی شيرازی، دکتر فرهاد وحدت افشار، دکتر غفار اردلانی، دکتر احمد مرشدی، دکتر رجبعلی صدرخانلو، دکتر قاسم يوسف بيگی، دکتر حسين حيات غيبی، دکتر سعيد بهروش، دکتر عبدالرحيم کريمی و دکتر سيد علی بهشتی. در حال حاضر دانشکده‌ی دامپزشکی با تعداد ٤٩ نفر عضو هيئت علمی که از اين تعداد ٢ نفر در مرتبه‌ی استادی، ١١ نفر در مرتبه‌ی دانشياری، ٢٦ نفر در مرتبه‌ی استادياری و ١٠ نفر در مرتبه‌ی مربی (تمامی مربيان در حال گذراندن دوره‌های دکترای تخصصی مي‌باشند) به کار خود ادامه مي‌دهد. دوره‌های موجود در دانشکده‌ی دامپزشکی شامل: ١- دوره‌ی دکترای حرفه‌ای دامپزشکی ٢- دوره‌ی کارشناسی علوم آزمايشگاهی دامپزشکی دوره‌های تخصصی (دکترای تخصصی) ٣- ميکروبيولوژی دامپزشکی 4- مامائی و بيماري‌های توليد مثل دام 5- بهداشت مواد غذایی 6- جراحی دامپزشکی 7- بیماری‌های درونی دام‌های بزرگ

 

گروه‌هاي آموزشي:

      گروه علوم پايه دامپزشكي، گروه پاتوبيولوژي، گروه علوم تغذيه و اصلاح نژاد، گروه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي، گروه علوم درمانگاهي، گروه بهداشت و پرورش دام

 

گروه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي

      گروه بهداشت مواد غذايی يکی از گرو ه‌های اصلی مصوب دانشکده‌های دامپزشکی کشور می‌باشد. در تاريخ ١٣٥٤ که دانشکده‌ی دامپزشکی در دانشگاه اروميه تأسيس شد به علت کافی نبودن تعداد افراد هيئت علمی، اين گروه فعاليت خود را تحت سرپرستی گروه پاتوبيولوژی آغاز نمود. و از تاريخ اسفند ماه ١٣٧٧ به صورت يك گروه مستقل شروع به فعاليت کرد. مديرگروه بهداشت مواد غذايی از بدو شروع به فعاليت مستقل در سال ١٣٧٧ تاکنون به عهده‌ی دکتر سيد مهدی رضوی روحانی استاد ميکروبيولوژی مواد غذايی دانشکده‌ی دامپزشکی بوده است.

 

گروه علوم درمانگاهي

      گروه علوم درمانگاهی مدير گروه: دکتر مسعود مهام عمده‌ی فعاليت گروه علوم درمانگاهی در محل بيمارستان و درمانگاه تخصصی دانشکده است که در سال ١٣٧٤ افتتاح شد. بخش‌های فعال در درمانگاه تخصصی: • بخش جراحی دام‌های بزرگ و کوچک، راديولوژی و بيهوشی: اعضای هيئت علمی: دکتر فرشيد صراف‌زاده، دکتر سعيد عزيزی، دکتر ميرمحمد هاشمی، دکتر فرنود شکوهی، دکتر سيامک سيف زاده
• بخش بيماريهای داخلی دام‌های بزرگ: اعضای هيئت علمی: دکتر مسعود مهام، دکتر بهرام دليرنقده، دکتر علیقلی رامين • بخش بيماري‌های داخلی دام‌های کوچک: اعضای هيئت علمی: دکتر شهرام جوادی، دکتر مجتبی هاديان • بخش بيماري‌های طيور: اعضای هيئت علمی: دکتر عليرضا طالبی، دکتر منوچهر عالی‌مهر • بخش مامايی و بيماری‌های توليد‌مثل: اعضای هيئت علمی: دکتر مرتضی علوی شوشتری، دکتر روزعلی باتوانی، دکتر عادل ابری‌وند، دکتر فرهاد فرخی اردبيلی، دکتر اسماعيل آين • بخش کلينيکال پاتولوژی: اعضای هيئت علمی: دکتر سيامک عصری، خانم ناهيده افضل آهنگران دور ههای تخصصی داير شده: 1- مامايی و بيماري‌های توليد مثل دام
2- جراحی دامپزشکی 3- بيماري‌های داخلی دام‌های بزرگ آمار هيئت علمی گروه علوم درمانگاهی به تفکيک رتبه‌ی علمی استاد— دانشيار ٦ نفر، استاديار ١١ نفر، مربی ٢ نفر

 

مركز آموزش نيمه‌حضوري اروميه

      به منظور گسترش و توسعه‌ی دامنه‌ی فعاليت آموزش عالي و حضور فعال دانشگاه در عرصه‌ی رقابت‌هاي بين‌المللي و همچنين انعطاف‌پذيري در پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي براي ورود به آموزش عالي، دانشگاه اروميه هم‌جهت با سياست‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري در آبان ماه سال ١٣٨١ اقدام به تأسيس مركز آموزش‌هاي فراگير نموده است. ايجاد و تقويت دوره‌هاي متنوع دانش‌افزايي (به صورت حضوري، نيمه‌حضوري و مجازي)، سامان‌دهي كليه كارگاههاي آموزشي، برگزاري دوره‌هاي رسمي نيمه‌حضوري در مقاطع مختلف دانشگاهي، توسعه‌ی ارتباط بين دانشگاه و جامعه و نيز دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در زمينه‌هاي مورد نياز استان از جمله وظايف محوله به اين مركز مي‌باشد.

 

مركز آموزش نيمه‌حضوري مياندوآب

      پيرو تصويب برگزاري دوره‌هاي نيمه‌حضوري در دانشگاههاي سراسري تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال ٨١، دانشگاه اروميه نيز هم جهت با سياست‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در آبان ماه سال ١٣٨١ اقدام به تأسيس مركز آموزش‌هاي فراگير نموده و با اخذ مجوز در ٧ رشته‌ی تحصيلي (مديريت بازرگاني- علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي- اقتصاد بازرگاني- رياضي محض- تاريخ محض- زبان و ادبيات انگليسي- زبان و ادبيات فارسي) متمركز گرديد و با افتتاح آن در نيم‌سال دوم سال تحصيلي 82- 81 در تمامي رشته‌هاي فوق، بر‌اساس طرح فراگير، دانشجو پذيرش گرديد و سپس با توجه به استقبال داوطلبان، با تصويب هيئت رئيسه دانشگاه اروميه در دي ماه ١٣٨٢ در شهرستان مياندوآب و خوي نيز دو مركز مستقل براي پذيرش دانشجو بصورت نيمه‌حضوري تأسيس گرديد و در اسفند ماه ٨٢ رسماً افتتاح گرديد. البته نام مراكز فوق از فراگير به نيمه‌حضوري تغيير پيدا كرده است. در حال حاضر در مركز نيمه‌حضوري مياندوآب در دو رشته‌ی تحصيلي مديريت بازگاني و مديريت آموزشي جمعاً ٣٤٥ نفر به عنوان دانشجو و دانشپذيربراي نيم‌سال دوم سال تحصيلي 83- 82 ثبت نام كرده و مشغول به تحصيل مي‌باشند. ايجاد و تقويت دوره‌هاي متنوع دانش‌افزايي (به صورت حضوري، نيمه‌حضوري و مجازي)، سامان‌دهي كليه كارگاه‌هاي آموزشي، برگزاري دوره‌هاي رسمي نيمه‌حضوري در مقطع كارشناسي و بالاتر دانشگاهي، توسعه‌ی ارتباط بين دانشگاه و جامعه و نيز دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در زمينه‌هاي مورد نياز استان از جمله اهداف اين مركز مي‌باشد.

 

مراكز تحقيقاتي:

      1- مركز تحقيقات ميكروالكترونيك

      در سال ١٣٧٥ گروه تحقيقي در زمينه‌ی ميكروالكترونيك به سرپرستي آقاي دكتر حديدي در دانشگاه اروميه شكل گرفت اين گروه با خريد تعدادي كامپيوتر SUN و نرم‌افزارهاي روز به صورت مجموعه‌ی كوچكي كار خود را آغاز كرد. به سال ١٣٧٩ تحت عنوان (مركز تحقيقات ميكروالكترونيك) از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري مجوز اصولي دريافت نمود. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با توجه به وجود متخصصين اين مركز و فعاليت‌هاي تحقيقاتي صورت گرفته و نظر به حضور دكتر عباسپور متخصص زمينه‌ی ميكروماشين در مركز ميكروالكترونيك در سال ١٣٨٠ با امضاء موافقت‌نامه‌اي با دانشگاه اروميه ساخت و تجهيز آزمايشگاه تحقيقاتي ميكروماشين را با اعتبار سي ميليارد ريال تقبل نمود. با شكل‌گيري گروه‌هاي مختلف در زمينه‌ی‌ طراحي مدارهاي IC در مركز تحقيقات ميكروالكترونيك و اتمام ساختماني با زيربناي ٢٢٠٠ متر مربع و خريد و نصب تجهيزات در مركز ميكروماشين مجموعه‌ی كاملي فراهم گرديد و دانشگاه اروميه در سال ١٣٨٢ با ايجاد سازمان تشكيلاتي براي اين مجموعه تحت عنو‌ان (پژوهشكده‌ی ميكروالكترونيك) موافقت نمود.

      وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طي نامه‌ی شماره‌ی 7980/22 مورخ 9/10/83 با ايجاد پژوهشكده‌ ميكروالكترونيك با گروه‌هاي پژوهشي ذيل در دانشگاه اروميه موافقت قطعي به عمل آورد- گروه پژوهشي مدارهاي مجتمع آنالوگ و ديجيتال- گروه پژوهشي ميكروماشين- گروه پژوهشي مدارهاي مجتمع شبكه‌هاي عصبي و فازي، رسالت و اهداف: توليد دانش بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي طراحي مدارهاي مجتمع و ميكروماشين رسالت پژوهشكده و تربيت نيروي متخصص براي صنعت مدرن مدارهاي مجتمع و ميكروماشين و ايجاد تكنولوژي براي كسب درآمد، مخصوصاً به صورت ارزي جزو اهداف پژوهشكده است. هم‌اكنون پژوهشكده‌ی ميكروالكترونيك عهده‌دار آموزش دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري الكترونيك گروه برق دانشكده‌ی فني دانشگاه اروميه مي‌باشد. با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در سال‌هاي آتي اقدام به پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري به صورت مستقل خواهد نمود. تا به حال تعداد زيادي دانشجوي كارشناسي ارشد فارغ‌التحصيل شده‌اند كه نتيجه‌ی كار پژوهشي اكثر آنها در كنفرانس هاي خارجي و داخلي عرضه شده و به تعداد قابل توجهي در مجلات ISI به صورت مقاله به چاپ رسيده است.

 

2- مركز تحقيقات آرتميا

      فعاليت‌هاي تحقيقاتي مرتبط با آرتميا در دانشگاه اروميه از سال ١٣٧٣ توسط آقاي ناصر آق و خانم فرزانه نوري در قالب طرح‌هاي تحقيقاتي آغاز گرديد و به سرعت گسترش يافت. هم‌زمان با توسعه‌ی تحقيقات در زمينه‌هاي مختلف زيست‌شناختي آرتميا، موضوع تأسيس مركز تحقيقات آرتميا در دستور كار دانشگاه اروميه قرار گرفت و طرح تأسیس آن در مورخه 3/2/72 توسط آقاي آق تدوين و پس از موافقت هیئت رئيسه دانشگاه جهت اخذ مجوز رسمي تقديم معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گرديد. مسئولين وزارتي پس از بررسي‌هاي لازم و اعزام هيأتي جهت بازديد از امكانات و توان پژوهشي مركز با تأسيس آن رسماً موافقت نمودند و در مورخه13/9/78 موافقت اصولي جهت شروع به كار رسمي مرکز با دو گروه پژوهشی (1) بيولوژي و تكثير و پرورش و (2) پاتوبيولوژي و كنترل كيفي، توسط شوراي گسترش آموزش عالي صادر گرديد. حمايت‌هاي محكم و استوار مسئولين دانشگاه اروميه و زحمات شبانه‌روزي كادر مركز باعث گرديد در طي مدت كوتاهي مركز تحقيقات آرتميا با سرعتي باور نكردني توسعه يابد و عليرغم كمبودهاي فراوان از نظر تجهيزاتي عملاً به مركز رفرانس آرتميا در ايران و كل منطقه‌ی خاورميانه و آسياي ميانه تبديل شود. با عنايت به رشد قابليت‌ها و توانایي‌هاي مركز، شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه مورخه 9/6/81 مجوز قطعي مركز تحقيقات آرتميا را صادر نمود. بخش تحقیقات كميسيون اروپا در سال ١٣٨٠ مركز تحقيقات آرتميا و جانوران آبزي دانشگاه اروميه را به عنوان نماينده‌ی خاورميانه و آسياي مركزي جهت مشاركت در يك پر‌وژه‌ی مطالعاتي بين المللي با همكاري ١٤ دانشگاه و مراكز تحقيقاتي برجسته از ٥ قاره دنيا برگزيد. اخيرا نيز سازمان خوار و بار جهاني ملل متحد FAO با تأسيس مركز مرجع آرتميا در آسياي غربي و مر كزي با مركزيت اروميه موافقت نمود. اين مركز مرجع با مشاركت همه جانبه مرکز تحقيقات آرتميا و جانوران آبزی دانشگاه اروميه، مؤسسه‌ی تحقيقات شيلات ايران، شرکت سهامی شيلات ايران و سازمان حفاظت محيط زيست كشور راه‌اندازي خواهد شد و طبق موافقت به عمل آمده، مركز تحقيقات آرتميا دانشگاه اروميه در رأس كميته علمي آن قرار دارد.

 

3- مركز تحقيقات ميكروماشين

      شروع طرح: سال 1380. خاتمه (پیش‌بینی): سال 1384. سرمایه‌گذار: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. مجری طرح: پژوهشکده‌ی سیستم‌های پیشرفته‌ی صنعتی. دکتر ابراهیم عباسپ.ر ثانی. محل اجرا: پردیس شهر دانشگاه ارومیه

 

4- مركز تحقيقات علوم زيستي

5- مركز تحقيقات سازه

 

مراكز خدماتي

1- مركز ميكروسكوپ الكتروني

      مرکز ميکروسکوپ الکتروني دانشگاه اروميه پس از خريد يک دستگاه ميکروسکوپ الکتروني فيليپس ترانسمیشن BIOTWIN 100 CM و پس از طراحی و ساخت این مرکز در پردیس شهر در 1378 افتتاح و متعاقب راه‌اندازی آزمایشگاه‌های آماده‌سازی نمونه و اولترامیکروتومی از سال 1379 مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این مرکز به صورت یک آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه ارومیه فعالیت می‌نماید. فعالیت این مرکز شامل: 1- ارائه‌ی خدمات پژوهشی در رابطه با مطالعات فوق ریزبینی 2- ارائه‌ی خدمات الکترون میکروسکوپی در موارد تشخیصی (نمونه‌های ارجاعی به مرکز) 3- ارائه‌ی واحدهای درسی میکروسکوپ الکترونی جهت دوره‌های دکتری تخصصی (PhD) رشته‌های آسیب‌شناسی؛ میکروب‌شناسی و علوم تشریح4- ارائه‌ی واحدهای درسی میکروسکوپ الکترونی دوره‌ی کارشناسی ارشد علوم گیاهی 5- ارائه‌ی واحدهای درسی میکروسکوپ الکترونی دوره‌ی کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی علوم دامپزشکی 6- ارائه‌ی کلاس‌های کوتاه‌مدت

2- مركز محاسبات و خدمات ماشيني

      اداره‌ی خدمات ماشينی مستقيماً زير نظر معاونت پژوهشی دانشگاه می‌باشد و وظايف آن عبارتند از: 1- فراهم نمودن سرويس دسترسی به اينترنت برای دانشگاهيان 2- ايجاد بستر ارتباطی شبکه‌ی کامپيوتری در سرتاسر دانشگاه برای سيستم‌های مکانيره‌ی دانشگاه 3- تهيه‌ی سيستم‌های کامپیوتری مورد‌نیاز دانشگاه 4- نظارت بر فعاليت اطاق‌های کامپيوتر در دانشکده‌ها 5- تهيه و نگهداری سيستم‌های مکانيزه در دانشگاه

مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه اروميه (Communic atio n Te chnolo gy & In fo rmatio n)

      شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری (S ME) در رونق اقتصادی، توسعه‌ی فناوری و به تبع آن کار‌آفرينی نقش بسيار مؤثری دارند. توسعه‌ی اين شرکت‌ها در گرو ايجاد زير‌ساخت‌های لازم برای کاهش خطرپذيری آن‌ها در دوران رشد فعاليت خود مي‌باشد. يکی از مهم‌ترين اين زير‌ساخت‌ها، مراکز رشد واحدهای فناوری (Incubators) است. مرکز رشد فناوری برای کارآفرينان و واحدهای کوچک و متوسطی که با تکيه بر علم و فناوری دارای ايده‌های محوری قابل تجاری شدن هستند، برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره‌های ضروری و نيز خدمات و تجهيزات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارايه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری کشور آماده مي‌کند.

      جمع کثير فارغ‌التحصيلان، تغيير ديدگاه‌ها در خصوص فناوری و تحقيقات، استقبال از حضور بخش خصوصی در اقتصاد، تجربه‌ی مثبت و موفق مراکز رشد در رشد اقتصاد محلی و کارآفرينی تماماً شرايط لازم را برای راه‌اندازی پارک‌ها و مراکز رشد فناوری در کشور، فراهم نموده است. با بهره گيری از فرصت فراهم شده، دانشگاه اروميه در راستای رسالت‌های تدوين شده و به منظور حمايت و هدايت واحدهای فناوری نوپا، مرکز رشد فناوری ICT را در سال ١٣٨١ راه اندازی نمود.

 

اهداف و شرح وظايف

      مرکز رشد ICT دانشگاه اروميه با سه هدف زير راه‌اندازی شده است:

◄ ايجاد جاذبه برای شکل گيری شرکتهای خصوصی فناوری با ارائه سرويسهای مورد نياز.

◄ کاهش ريسک موسسات نوبنياد با کمک به جذب سرماي ه‌های اوليه و ارائه مشاوره‌های لازم.

◄ کمک به اشتغال فارغ التحصيلان.

◄ رشد اقتصادی منطقه.

      بر اساس اين اهداف شرح وظايف مرکز رشد به صورت زير تدوين شده است:

◄ کمک به رشد هسته‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات فناوری.

◄ ارائه‌ی خدمات پشتيبانی به واحدهای فناوری.

◄ نظارت بر روند رشد واحدهای فناوری.

      خدماتی که از طرف مرکز رشد ارائه مي‌گردند به سه دسته قابل تقسيم مي‌باشند:

◄ خدمات مورد تقاضای دائمی مؤسسات.

◄ خدماتی که بسته به شرايط مورد تقاضا و اقع مي‌شوند.

◄ خدماتی که برای رشد مؤسسات ضروری هستند لکن ندرتاً مورد تقاضا واقع مي‌شوند.

      سياست‌های مالی مرکز رشد در ارائه‌ی خدمات با توجه به دسته‌بندی فوق به شرح زير تدوين شده است:

◄ عدم ارائه‌ی يارانه در هزينه‌های خدمات دسته اول

◄ مشارکت در هزينه‌های خدمات دسته دوم

◄ پرداخت کل هزينه‌های خدمات دسته سوم

◄ تلاش در جهت کاهش خدمات دسته دوم و سوم و تبديل آنها به خدمات دسته اول

      در ارائه‌ی خدمات فوق‌الذکر سياست‌های اجرايي ذيل اتخاذ شده است:

◄ واگذاری ارائه‌ی خدمات به بخش خصوصی

◄ قبول پرت هزينه‌ها و تلاش در جهت بهره‌وری بيشتر از خدمات

◄ بهرهگيری از خدمات تخصصی دانشگاه و بخش خصوصی منطقه

      خدمات قابل ارائه:

◄ خدمات عمومی (اسکان- منشي‌گری- تايپ و تکثير- ارسال مراسلات)

      ◄ خدمات اطلاع‌رسانی (شبکه LAN– شبکه‌ی اینترنت- WebSite– کتابخانه)

      ◄ خدامت فنب و تحصصی (آزمایشگاه و کارگاه)

      ◄ خدمات مشاوره‌ای (مشاوره: حقوقی، مالی و بازاریابی، مالیاتی و بیمه)

 

حمايت‌های مالی:

      مرکز رشد ICT از موسسات مستقر در مرکز به صورت زير حمايت مالی مي‌کند:

◄ حمايت مالی در قالب تصويب طرح‌های تحقيقاتی توسعه‌ای در راستای ايده‌های محوری موسسات

◄ اعتبار خدماتی

◄ اعتبار تهيه طرح تجاری (Business Plan)

◄اعتبار حمايت از مشاورين علمی هسته‌ها و مؤسسات

 

شرکت‌های مستقر در مرکز رشد دانشگاه:

نام شرکت عنوان آینده‌ی محوری
1- فناوری مجازی آذربایجان

2- پردازش‌های صنعتی آذربایجان

3- مجتمع مهندس داده‌گستر آذربایجان

4- چایلاق الکترونیک

5- مشاوران صنعت ارومیه

6- ره‌آورد رایانه‌ی الکترونیک

7- دهکده‌ی فناوری اطلاعات کاردو

طراحی و پیاده‌سازی پورتال دولتی استان

نرم‌افزار و اتوماسیون صنعتی

راه‌اندازی فروشکاه الکترونیکی

سیستم تعیین موقعیت و کنترل واحدهای سیار درون‌شهری

ارائه‌ی خدمات فنی‌مهندسی از طریق اینترنت

طراحی اتاق آنتن مجازی

پروژه‌های آی‌تی- اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک

 

 

مشخصات مراکز تحقیقاتی دانشگاه:

ردیف نام مرکز تحقیقاتی نوع سال تأسیس نام دانشکده‌ی مربوطه تعداد کارکنان پژوهشی تعداد اعضای هیئت علمی
1 مرکز تحقیقات آرتمیا پژوهشی 1378 مستقل 8 5 نفر تمام‌وقت و 7 نفر پاره‌وقت
2 مرکز تحقیقات میکروالکترونیک پژوهشی 1379 مستقل 4
3 مرکز تحقیقات سازه پژوهشی بهره‌برداری نشده است 1
4 مرکز رشد ICT پژوهشی 1381 مستقل
5 مرکز تحقیقات میکروماشین پژوهشی بهره‌برداری نشده است 4 2
6 پژوهشکده‌ی علوم زیستی پژوهشی 1382 مستقل 1

 

 

کارنامه‌ی پژوهشی دانشگاه ارومیه
پایان‌نامه‌های دوره‌ی کارشناسی ارشد (سال 80 تا 83) 225
پایان‌نامه‌های دوره‌ی دکتری (سال 82 تا 83) 6
طرح‌های تحقیقاتی (کاربری دانشگاهی) سال 80 تا 83 77
طرح‌های تحقیقاتی (کاربردی برون‌دانشگاهی) سال 80 تا83 30
مقالات ISI مشمول سال 1382 و 1383 64
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی 19
کتاب‌های منتشر شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه (سال 80 تا 82) 18

 

 

خوابگاه‌ها:

نام خوابگاه مساحت (متر مربع) دخترانه/ پسرانه تعداد افراد ساکن (نفر) محل جغرافیایی
بنت‌الهدی 1 7400 دخترانه 475 داخل دانشگاه
بنت‌الهدی 2 7400 دخترانه 470 داخل دانشگاه
مقدم 4340 دخترانه 276 خارج دانشگاه
فجر یک 740 دخترانه 122 خارج دانشگاه
همافر 1000 دخترانه 118 خارج دانشگاه
دختران آموزشکده‌ی خوی 300 دخترانه 36 خارج آموزشکده
عودی 790 پسرانه 78 خارج دانشگاه
رست 1200 پسرانه 82 خارج دانشگاه
شهید تهرانی 1150 پسرانه 99 خارج دانشگاه
شهید رامیان 1200 پسرانه 73 خارج دانشگاه
شهید اسکندری 1290 پسرانه 89 داخل دانشگاه
فجر 3 1290 پسرانه 113 داخل دانشگاه
خلیج فارس 1290 پسرانه 126 داخل دانشگاه
شهید علیرضا شریفی 1600 پسرانه 159 داخل دانشگاه
شهید اسماعیل غفاری آذر 1600 پسرانه 156 داخل دانشگاه
شهید سعید کاشانی 1600 پسرانه 176 داخل دانشگاه
شهید لطف‌اله‌پور 1600 پسرانه 171 داخل دانشگاه
آزادگان 4450 پسرانه 447 داخل دانشگاه
پسران آموزشکده‌ی خوی 500 پسرانه 50 خارج آموزشکده

 

 

مشخصات مراکز مشاوره و بهداشتی:

ردیف نام مرکز سال تأسیس مساحت (متر)
1 مرکز خدمات مشاوره‌ای 1374 50
2 درمانگاه سید‌الشهدا 1363 220

 

 

تغذیه:

ردیف نام سلف‌سرویس ظرفیت (نفر)
1 دامپزشکی 500
2 ادبیات 300
3 علوم 400
4 فنی 300
5 شهر 200

 

 

امکانات ورزشی:

ردیف نام سالن‌های ورزشی مساحت (متر مربع) نوع کاربری سال تأسیس
1 مجتمع ورزشی آزادگان 4800 آموزش- فوق‌برنامه 1372
2 سالن ورزشی کوثر (دختران) 800 آموزش- فوق‌برنامه 1378
3 استخر سر‌پوشیده 1250 آموزش- فوق‌برنامه 1352
4 سالن ورزشی دانشکده‌ی ادبیات 1000 آموزش- فوق‌برنامه 1372
5 زمین‌های رو‌باز چندمنظوره (پردیس نازلو) 2400 آموزش- فوق‌برنامه 1378
6 زمین چمن (پردیس نازلو) 4860 آموزش- فوق‌برنامه 1381
7 جاده‌ی تندرستی برادران 8000 آموزش- فوق‌برنامه 1382
8 زمین‌های رو‌باز چندمنظوره‌ی دانشکده‌ی فنی 3000 آموزش- فوق‌برنامه 1379
9 زمین چمن دانشکده‌ی فنی 6400 آموزش- فوق‌برنامه 1379
10 زمین چمن پردیس شهر 6400 آموزش- فوق‌برنامه 1352
11 زمین‌های رو‌باز چندمنظوره‌ی پردیس شهر 2400 آموزش- فوق‌برنامه 1352
12 ایستگاه تندرستی خوابگاه خواهران 300 آموزش- فوق‌برنامه 1383