دانشگاه الزهرا(س) دانشگاه ویژه‌ی زنان، واقع در دهکده‌ی ونک تهران، در سال 1343 تأسیس شد. در آن هنگام با 90 دانشجو به صورت مدرسه‌ی عالی، با نام «مدرسه‌ی عالی دختران» فعالیت خود را آغاز نمود و علاوه بر رشته‌های مترجمی زبان‌های خارجی، منشی‌گری و روان‌شناسی تدریس رشته‌ای تحت عنوان فنون خانه‌داری را در برنامه‌ی فعالیت‌های آموزشی خود قرار داد (در رشته‌ی اخیر، از سال دوم تأسیس 45- 44 پذیرش دانشجو صورت گرفت).

در سال تحصیلی 55- 54 مدرسه‌ی عالی دختران تبدیل به دانشگاه شد و از سال 1356 در قالب مجموعه‌ای از 4 دانشکده: علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی، علوم مدیریت و اقتصاد درآمد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همین ترکیب، تحت نام مطهر الزهرا(س) فعالیت خود را ادامه داد. در سال 1365 چهار دانشکده‌ی مزبور به دانشکده‌های علوم پایه، علوم اجتماعی و اقتصادی، ادبیات و هنر تغییر یافت. در سال 1373 دانشکده‌های: علوم تربیتی و روان‌شناسی، تربینت بدنی و علوم ورزشی، فنی و مهندسی به صورت مجزا موجودیت یافتند و در سال 1380 نیز دانشکده‌ی الهیات و ادبیات با دریافت موافقت اصولی وزارتخانه، به دو دانشکده‌ی ادبیات، زبان‌ها و تاریخ دانشکده‌ی الهیات تبدیل گردید. با این احتساب تعداد دانشکده‌ها به 8 مورد افزایش یافت.

در این بخش نمایی از پیدایش اولیه‌ی دانشگاه الزهرا(س) و طی طریق کلی آن بر‌اساس اولویت‌بندی تاریخی مربوط با دگرگونی‌های آورده شده، ارائه می‌گردد.

 

مرداد‌ماه 1343:

طرح تأسیس نخستین مؤسسه‌ی آموزش عالی خاص دختران با عنوان «مدرسه‌ی عالی دختران ایران» توسط شورای مرکزی دانشگاه‌های ایران به تصویب رسید.

 

شهریورماه 1343:

آغاز فعالیت آموزشی دانشگاه الزهرا(س) دانشگاه ویژه‌ی زنان، با پذیرش 90 دانشجو به صورت مدرسه‌ی عالی و با نام مدرسه‌ی عالی دختران ایران صورت گرفت.

 

استفندماه 1343:

اساسنامه‌ی مدرسه‌ی عالی دختران ایران در شورای مرکزی مرکزی دانشگاه‌ها مصوب شد.

 

اسفندماه 1343:

آیین‌نامه‌ی هیئت امنای مدرسه‌ی عالی دختران ایران در شورای مرکزی دانشگاه‌ها به تصویب رسید.

 

1343:

دانشگاه الزهرا(س) فعالیت علمی خویش را با تعداد 93 استاد رسمی و مدعو در سال 1343 (به صورت مدرسه‌ی عالی دختران) آغاز نمود و در حال حاضر با تعداد 320 عضو هیئت علمی رسمی و تعداد 320 استاد مدعو فعالیت‌های علمی، پژوهشی خود را ادامه می‌دهد.

روند رو به رشد آمار تعداد رشته‌های آموزشی ارائه شده در دانشگاه الزهرا(س) با سیر صعودی از تعداد 3 رشته (سال 1343) به تعداد 83 رشته (سال 1384) ارتقا یافت.

 

خردادماه 1354:

نظام حقوقی، آموزشی و مدیریتی مدرسه‌ی عالی دختران ایران از مؤسسه‌ی غیر دولتی و غیر انتفاعی به مؤسسه‌ای دولتی تغییر وضعیت یافت.

 

خردادماه 1354:

پس از گذشت 11 سال، مدرسه‌ی عالی دختران، از 50 دانشکده، مدرسه‌ی عالی و مؤسسه‌ی آمکوزش عالی دولتی و غیر دولتی پیشی گرفت و با ارتقای مرتبه و کسب عنوان دانشگاه به عنوان دهمین دانشگاه ایران در ردیف دانشگاه‌های تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و… قرار گرفت.

 

1354:

با تبدیل وضع مدرسه‌ی عالی دختران به دانشگاه، برای اولین بار پذیرش دانشجو در هفت رشته‌ی روان‌شناسی، حسابداری، میریت و خدمات اداری، مترجمی، تغذیه، هنر (تزیین داخلی و طراحی لباس) از طریق آزمون سراسری انجام شد.

 

1356:

مدرسه‌ی عالی دختران ایران به مجموعه‌ای علمی متشکل از 4 دانشکده‌ی علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی علوم مدیریت و اقتصاد و هنر و متعاقباً تغییر نام چهار دانشکده‌ی مذکور به دانشکده‌های علوم پایه، الهیات و علوم انسانی، علوم اجتماعی و اقتصادی و هنر تبدیل گشت.

 

شهریور‌ماه 1362:

در این تاریخ با تصویب نام دانشگاه الزهرا(س) توسط ستاد انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی، نام دانشگاه دختران به دانشگاه الزهرا(س) تغییر یافت (این در حالی است که این مرکز آموزشی که در سال 1343 «مدرسه‌ی عالی دختران ایران» نام گرفته بود، در سال 1354 با ارتقای مرتبه، عنوان دانشگاه را کسب نمود و در سال 1355 به دانشگاه فرح تغییر نام یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نام دانشگاه محبوبه‌ی متدین برای آن انتخاب شد و متعاقباً در سال 1362 مجدداً نام دانشگاه دختران بدان اطلاق گردید).

 

تیر‌ماه 1380:

برخورداری دانشگاه الزهرا(س) از هیئت ممیزه (در نتیجه‌ی تلاش‌های صورت گرفته و دریافت مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که از 11 عضو هیئت علمی (9 استاد، 1 دانشیار، 1 استادیار) تشکیل می‌یابد.

 

آبان‌ماه 1380:

تغییر نشانه‌ی دانشگاه الزهرا(س) پس از گزینش و تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طرح قدیم به قالب جدید، ارائه شده توسط خانم دکتر اشرف موسوی لر عضو هیئت علمی دانشکده‌ی هنر دانشگاه الزهرا(س) صورت گرفت.

 

توسعه‌ی فضاها:

دانشگاه الزهرا(س) با وسعتی معادل 9 هکتار،‌افزون بر فضای فیزیکی دانشکده‌ها، دارای: آمفی‌تئاترها، استخرها، رستوران‌ها، غذاخوری‌های آماده، سلن ورزش، بانک، پست و مهد کودک نیز می‌باشد. برای تکمیل این مجموعه از نظر فضای کالبدی، علاوه بر توسعه‌ی زیربنای دانشکده‌های الهیات و ادبیات (1500 متر مربع) و هنر (3285 متر مربع) سالن ورزش چندمنظوره با 4000 متر مربع زیربنا، استخر سرپوشیده‌ی باغ نو به وسعت 1000 متر مربع و ساختمان طرح عمرانی دانشکده‌ی علوم انسانی (ساختمان خوارزمی) دانشگاه الزهرا(س)، در ده طبقه با وسعت 18 متر مربع زیر‌بنا، نیز احداث گردیده است. هم‌چنین پردیس آموزشی راه‌آهن به متراژ 5 هکتار، بنا بر دستور رئیس‌جمهور و مساعی رئیس دانشگاه به مالکیت دانشگاه در آمده است که در آینده‌ی نزدیک مجموعه‌ی عظیم فرهنگی دانشگاه در آن احداث خواهد شد.

توسعه‌ی فضاهای دانشگاه الزهرا(س) گویای رشد چشم‌گیر به لحاظ فضای کالبدی می‌باشد، لذا گزیده‌ای از روند گسترش آن در این بخش، از زبان کلمات بیان می‌گردد:

 

مدرسه‌ی عالی دختران ایران (آذر‌ماه 1343):

افتتاح مکان‌های اولیه‌ی مدرسه‌ی عالی دختران ایران در خیابان‌های وصال شیرازی و ایرانشهر که متعاقباً در سال 1346 تغییر مکان یافت و به فضایی در محدوده‌ی خیابان ونک منتقل شد.

 

انضمام اراضی مجاور به دانشگاه (بهمن‌ماه 1345):

انضمام اراضی مجاور به دانشگاه (معروف به باغ نو) به فضای مدرسه‌ی عالی دختران ایران واقع در محدود‌هی خیابان ونک، دانشگاه الزهرا(س) به تصویب رشید. دانشگاه الزهرا(س) در آغاز، پس از انتقال به محدوده‌ی ده ونک، فضایی حدود 34000 متر مربع را شامل می‌شد. این مساحت در سال 1345 با انضمام اراضی مجاور دانشگاه معروف به باغ نو به متراژ 37/86867 متر مربع افزایش یافت. در سال 1383 نیز با استقرار در اراضی مجموعه‌ی آموزشی راه‌آهن به متراژ 51760 متر مربع، پهنه‌ی دانشگاه الزهرا(س) به مساحت 37/138627 وسعت یافت.

 

سالن ورزش سرپوشیده (تابستان 1345):

ایجاد سالن ورزش سرپوشیده به مساحت تقریبی 1000 متر مربع در مدرسه‌ی عالی دختران

 

ساختمان خوابگاه در مدرسه‌ی عالی دختران (اردیبهشت‌ماه 1346):

تأسیس اولین ساختمان خوابگاه مدرسه‌ی عالی دختران ایران و ایجاد بهداریس دانشگاه در قسمت خوابگاه مزبور. متعاقباً در سال 1372 احداث مجتمع خوابگاهی فرزانگان دانشگاه الزهرا(س) مشتمل بر 4 گلستان با متراژ حدود 20000 متر مربع در محوطه‌ای مشجر با متراژ حدود 5 هکتار جهت اسکان و پذیرایی دانشجویان شهرستانی دانشگاه الزهرا(س) هم‌چنین آغاز ساخت خوابگاه جدید شماره‌ی 5 فرزانگان در سال 1380.

 

مهر‌ماه 1346:

بهره‌برداری از ساختمان شماره‌ی 1 (روان‌شناسی) و 5 ساختمان دیگر در مدرسه‌ی عالی دختران (به مساحت 2033 متر مربع)

 

مهد کودک سال 1357

تأسیس مهد کودک در مدرسه‌ی عالی دختران ایران به منظور استفاده اساتید، کارمندان و… متأهل صاحب فرزند.

 

ساختمان خوارزمی (اردیبهشت‌ماه 1373):

آغاز فعالیت ساختمانی احداث بنای خوارزمی در پردیس مرکزی دانشگاه الزهرا(س) به همت آقای دکتر ک.هیان (ریاست وقت دانشگاه) و با حضور دکتر سهراب‌پور معاون دفاعی و عمرانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی که تا سال 1377 در مرحله‌ی سفت‌کاری متوقف شد و از نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ساختمانی راکد محسوب گردید. پس ورود خانم دکتر رهنورد به دانشگاه الزهرا(س) و درخواست ایسان از نهادها و وزارتخانه‌ها برای مساعدت در راستای ادامه‌ی ساخت و ساز ساختمان مزبور، سازمان گسترش به ریاست آقای مهندس ترکان با تاسی به نام مبارک دانشگاه الزهرا(س) مبلغ 500 میلیون تومان برای راه‌اندازی مجدد پروژه‌ی متوقف شده پرداخت نمود. لذا سازمان میریت نیز حاضر به پرداخت مجدد هزینه‌ی اتمام ساخت و ساز ساختمان مذکور گردید. در نتیجه بنای این ساختمان در سال 1382 پایان یافت و پس از ده سال افتتاح شد.

 

دبستان گل‌های دانشگاه الزهرا(س) سال 1375:

تأسیس دبستان گل‌های دانشگاه الزهرا(س) و متعاقباً مدرسه‌ی راهنمایی و دبیرستان گل‌های دانشگاه الزهرا(س) در سال‌های 1377 و 1383.

 

کتابخانه‌ی نابینایان، استخر سرپوشیده و… (تابستان 1378):

  • مقدمات احداث کتابخانه‌ی نابینایان در خوابگاه دانشگاه الزهرا(س) در سال 1378 فراهم شد و در سال 1384 به پایان رسید. در سال 1384 کتابخانه‌ی دیگری نیز، جنب کتابخانه‌ی مرکزی برای نابینایان تأسیس گردید.
  • آغاز فعالیت ساختمانی احداث سالن ورزشی چندمنظوره‌ی ایران به مساحت 4000 متر مربع واقع در محل باغ نو. ساخت سالن مزبور با هزینه‌ای معادل مبلغ 200.000.000 تومان به همت و حمایت آقای هاشمی‌طبا (معاون سازمان تربیت‌بدنی استان تهران) تا پایان تابستان 1379 انجام گرفت و به مرحله‌ی بهره‌برداری رسید.
  • آغاز فعالیت ساختمانی احداث استخر سرپوشیده در محوطه‌ی خوابگاه با زیربنای 1000 متر مربع

 

الحاق مجموعه‌ی آموزشی راه‌آهن (فروردین‌ماه 1382):

پس از 25 سال انجام نامه‌نگاری و دستور رؤسای جمهور، تلاش رؤسای دانشگاه برای الحاق مجموعه‌ی آموزشی راه‌آهن به دانشگاه که تقریباً به صورت غیر فعال مانده بود، به نتیجه رسید و سند منگوله‌دار مجتمع راه‌آهن و ثبت آن به نام دانشگاه الزهرا(س) به مساحت بیش از 5 هکتار در نتیجه‌ی حمایت‌های مؤثر جناب آقای خاتمی (رئیس جمهور وقت) و در پی تلاش‌های مستمر خانم دکتر رهنورد رئیس دانشگاه الزهرا(س) تحقق پذیرفت.

متعاقباً انضمام رسمی فضای مجموعه‌ی آموزشی مجتمع راه‌آهن به دانشگاه الزهرا(س) در تاریخ 29/12/1382 صورت گرفت و دانشگاه الزهرا(س) از تاریخ 31/3/1383 در اراضی یاد شده استقرار و درب ورودی اصلی دانشگاه از خیابان ونک به میدان شیخ بهایی انتقال یافت.

 

مهر‌ماه 1382:

افتتاح ساختمان 18000 متر مربعی دانشگاه الزهرا(س) به نام ساختمان خوارزمی

 

مجموعه‌ی علمی، فرهنگی و هنری دانشگاه الزهرا(س) (تیر‌ماه 1382):

افتتاح مجموعه‌ی علمی، فرهنگی و هنری دانشگاه الزهرا(س) مشتمل بر نگارخانه‌ی کمال‌الدین بهزاد، کلینیک مشاوره و روان‌شناسی، کتاب‌فروشی دانشگاه الزهرا(س) و کلاس‌های آزاد کوتاه‌مدت علمی و هنری.

 

سفره‌خانه‌ی سنتی ترمه (بهمن‌ماه 1382):

افتتاح و بازگشایی مکان سفره‌خانه‌ی سنتی ترمه‌ی دانشگاه الزهرا(س) به همت روابط عمومی دانشگاه، پس از بازسازی مجدد با دکوراسیون سنتی، در راستای انجام طرح ایجاد مجموعه‌ی فرهنگی رفاهی دانشگاه الزهرا(س).

 

خردادماه 1383:

اتمام طرح سامن‌دهی به چهار سالن پردیس شرقی دانشگاه الزهرا(س) از جمله سالن‌های مرکز همایش‌های پروین اعتصامی و سالن‌های تالار اجتماعات مشرق در راستای اتمام طرح ایجاد مجموعه‌ی فرهنگی،‌رفاهی دانشگاه الزهرا(س) به همت مدیر روابط عمومی دانشگاه.

 

1384:

طراحی سر در و تابلوی جدید پردیس شرقی دانشگاه الزهرا(س) ورودی میدان شیخ بهایی توسط هنرمند، آقای مهندس مهدی مکی‌نژاد.

 

دانشکده‌ها:

ü دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی

این دانشکده در سال 1373 تأسیس شد و با 3 گروه آموزشی: دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی- تربیت بدنی و علوم ورزشی- تربیت بدنی و علوم ورزشی جانبازان و برخورداری از تعداد 11 نفر کادر هیئت علمی رسمی برای تعداد 256 نفر دانشجو، در امر آموزش فعال می‌باشد.

این دانشکده دارای دو سالن ورزشی چندمنظوره، دو استخر سر‌پوشیده و کتابخانه‌ای مشتمل بر بیش از 2900 نسخه کتاب فارسی و بیش از 700 کتاب لاتین و نشریات مرتبط می‌باشد که از جمله مراکز آموزشی و کمک‌آموزشی این دانشکده محسوب می‌گردند.

 

دانشکده‌ی تربیت بدنی

گروه آموزشی رشته‌ی تحصیلی/ شاخه مقطع تحصیلی توضیحات
کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی جانبازان تربیت بدنی و علوم ورزشی جانبازان

 

 

ü دانشکده‌ی ادبیات، زبان‌های خارجه و تاریخ

این دانشکده در سال 1356 تأسیس گردید و در حال حاضر با 6 گروه آموزشی: زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، زبان فرانسه، ادبیات عارب و تاریخ در 6 رشته (مقطع کارشناسی) و 4 رشته (مقطع کارشناسی ارشد) و یک رشته (مقطع دکتری) و زبان‌شناسی همگانی (مقطع کارشناسی ارشد) فعال است.

دانشکده‌ی ادبیات، زبان‌ها و تاریخ‌ها برخوردار از تعداد 45 نفر کادر هیئت علمی رشمی و به همین تعداد استاد مدعو برای تعداد 1276 دانشجو در امر آموزش فعالیت می‌نماید.

این دانشکده دارای دو آزمایشگاه زبان، دو کتابخانه (تخصصی ویژه‌ی گروه تاریخ و عمومی)، مرکز مولتی‌مدیای زبان انگلیسی، سایت کامپیوتری جهت کمک به امر آموزش دانشجویان است.

دانشکده‌ی ادبیات، زبان‌های خارجه و تاریخ

گروه آموزشی رشته‌ی تحصیلی/ شاخه مقطع تحصیلی توضیحات
کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
زبان فرانسه مترجمی زبان فرانسه
زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب
تاریخ تاریخ تاریخ در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دو گرایش تاریخ ایران اسلامی و تاریخ اسلام دانشجو تحت آموزش دارد.
زبان‌شناسی همگانی زبان‌شناسی همگانی

 

 

ü دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی

این دانشکده در سال 1356 تأسیس شد و با 5 گروه آموزشی: حسابداری، علوم اجتماعی، مدیریت، اقتصاد، مطالعات خانواده و زنان دارای 5 رشته (مقطع کارشناسی) و 8 رشته (مقطع کارشناسی ارشد) و 1 رشته (مقطع دکتری) می‌باشد. این دانشکده با بهره‌مندی از تعداد 50 نفر کادر هیئت علمی رسمی و به همین تعداد استاد مدعو به فعالیت آموزشی خود برای تعداد 1860 دانشجو ادامه می‌دهد.

این دانشکده با فراهم آوردن امکانات کمک‌آموزشی، از جمله: تجهیزات سمعی و بصری، بانک‌های نرم‌افزاری با بیش از 1650 نرم‌افزار تخصصی و عمومی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی در ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان خود مؤثر بوده است. هم‌چنین کتابخانه‌ای مشتمل بر 8700 نسخه کتاب فارسی و بیش از 6900 نسخه کتاب لاتین در این دانشکده برای دانشجویان مهیا است.

دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی

گروه آموزشی رشته‌ی تحصیلی/ شاخه مقطع تحصیلی توضیحات
کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
مدیریت مدیریت/ بازرگانی
مدیریت بازرگانی/ بازاریابی- مالی
* مدیریت IT
علوم اجتماعی پژوهش علوم اجتماعی
علوم اجتماعی
جامعه‌شناسی
اقتصاد علوم اقتصادی نظری
علوم اقتصادی
توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی
اقتصاد
مطالعات خانواده مطالعات خانواده
مطالعات زنان
حسابداری حسابداری

 

* رشته‌ی مدیریت IT در مقطع کارشناسی ارشد، بین دانشکده‌ی فنی و مهندسی و دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی مشترک است.

 

ü دانشکده‌ی فنی و مهندسی

دانشکده‌ی فنی و مهندسی در سال 1373 تأسیس شد و با داشتن 2 گروه آموزشی: مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر در رشته‌های مهندسی صنایع/ برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم، مهندسی کامپیوتر/ نرم‌افزار (مقطع کارشناسی) و مدیریت IT (مقطع کارشناسی ارشد) فعال است.

دانشکده‌ی فنی و مهندسی با برخورداری از تعداد 12 نفر عضو هیئت علمی رسمی و بیشا ز 30 استاد مدعو برای تعداد 337 نفر دانشجو به فعالیت آموزشی خود ادامه می‌دهد.

این دانشکده با داشتن مراکز کمک‌آموزشی چون: مرکز کامپیوتر، کارگاه‌های ماشین‌افزار، جوشکاری، ورق‌کاری، اتاق نقشه‌کشی و کتابخانه‌ای مشتمل بر بیش از 1100 نسخه کتاب فارسی و بیش از 970 نسخه کتاب لاتین و نشریات مرتبط، به امر آموزش دانشجویان کمک می‌کند.

دانشکده‌ی فنی و مهندسی

گروه آموزشی رشته‌ی تحصیلی/ شاخه مقطع تحصیلی توضیحات
کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
مهندسی صنایع مهندسی صنایع برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم
مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر/ نرم‌افزار
* مدیریت فناوری (IT)

 

* رشته‌ی مدیریت IT در مقطع کارشناسی ارشد، بین دانشکده‌ی فنی و مهندسی و دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی مشترک است.

 

ü دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی

دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی در سال 1373 تأسیس گردید و با برخورداری از 6 گروه آموزشی: روان‌شناسی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، روان‌شناسی تربیتی، مدیریت آموزشی و کتابداری در 4 رشته (مقطع کارشناسی) و 4 رشته (مقطع کارشناسی ارشد) و 2 رشته (مقطع دکتری) فعال است.

این دانشکده با بهره‌مندی از تعداد 42 نفر عضو هیئت علمی رشمی و به همین تعداد استاد مدعو برای تعداد 1076 دانشجو در امر آموزش فعال است.

دانشکده‌ی علوم تربیتی دارای مراکزی چون: سمعی و بصری، آزمایشگاه روان‌شناسی و کتابخانه‌ای مشتمل بر بیش از 8500 جلد کتاب فارسی و بیش از 2000 جلد کتاب لاتین و نشریات مرتبط، به عنوان مراکز کمک‌آموزشی می‌باشد.

دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی

گروه آموزشی رشته‌ی تحصیلی/ شاخه مقطع تحصیلی توضیحات
کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
روان‌شناسی روان‌شناسی/ روان‌شناسی بالینی- روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
روان‌شناسی عمومی
علوم تربیتی مشاوره و راهنمایی
علوم تربیتی/ مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی
روان‌شناسی تربیتی
مدیریت آموزشی
کتابداری

 

 

ü دانشکده‌ی الهیات

این دانشکده در سال 1380 تأسیس گردید و با 5 گروه آموزشی: فلسفه و حکمت اسلامی- ادیات و عرفان- علوم قرآنی و حدیث- فقه و حقوق اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی در 5 رشته/ 5 گرایش (مقطع کارشناسی) و 1 رشته/ 1 گرایش (مقطع کارشناسی ارشد) فعال می‌باشد.

دانشکده‌ی الهیات با برخورداری از تعداد 18 نفر عضو هیئت علمی رسمی و به همین تعداد استاد مدعو و 788 نفر دانشجو به امر خطیر آموزش ادامه می‌دهد.

در این دانشکده علاوه بر فراهم آوردن دستگاه‌های سمعی و بصری، مرکز کامپیوتر و کتابخانه‌ای مشتمل بر بیش از 30000 جلد کتاب فارسی و عربی، بیش از 6000 جلد کتاب لاتین و نشریات مرتبط به عنوان ابزار کمک‌آموزشی برای ارتقای سطح علمی دانشجویان فراهم آمده است.

دانشکده‌ی الهیات

گروه آموزشی رشته‌ی تحصیلی/ شاخه مقطع تحصیلی توضیحات
کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
تاریخ و تمدن ملل اسلامی تاریخ و تمدن ملل اسلامی
علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث
ادیات و عرفان ادیان و عرفان
فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی
فقه و حقوق اسلامی فقه و حقوق اسلامی

 

 

ü دانشکده‌ی علوم پایه

این دانشکده در سال 1356 تأسیس شد و با برخورداری از 4 گروه آموزشی: زیست‌شناسی، شیمی، ریاضی و فیزیک در 5 رشته/ 2 گرایش (مقطع کارشناسی) و 5 رشته/ 9 گرایش (مقطع کارشناسی ارشد) و 1 رشته/ 2 گرایش (مقطع دکتری) فعال می‌باشد. این دانشکده با تعداد 91 نفر عضو هیئت علمی رسمی و به همین تعداد استاد مدعو، برای 1728 نفر دانشجو، در امر آموزش فعال است. دانشکده‌ی علوم پایه علاوه بر رصد‌خانه، دارای آزمایشگاه‌های مجهز در رشته‌های:

فیزیک (شامل آزمایشگاه‌های: فیزیک پایه، اپتیک، الکترونیک، فیزیک مدرن لیزر، هسته‌ای و بلور)

زیست‌شناسی (شامل آزمایشگاه‌های: میکروبیولوژی، زیست‌شناسی صنعتی، غذایی، قارچ‌شناسی، بیوشیمی، بافت‌شناسی تشریح، مورفولوژی، سیستماتیک گیاهی، زیست گیاهی، تحقیقات گیاهی، ایمونولوژی، ویروس‌شناسی، فیزیولوژی گیاهی، فیزیولوژی جانوری)

شیمی (شامل آزمایشگاه‌های: شیمی عمومی، شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی فیزیک، شیمی معدنی، آنالیز دستگاهی و آزمایشگاه تحقیقاتی: شیمی آلی، شیمی معدنی، تجزیه، شیمی فیزیک ویژه‌ی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد) می‌باشد و برای رشته‌ی ریاضی نیز یک مرکز آموزش کامپیوتر جهت بهره‌برداری دانشجویان در دروس مرتبط ایجاد شده است.

دانشکده‌ی علوم پایه مجهز به کتابخانه‌ای مشتمل بر بیش از 2500 نسخه کتاب فارسی و بیش از 3000 نسخه کتاب لاتین و نشریات مرتبط می‌باشد.

دانشکده‌ی علوم پایه

گروه آموزشی رشته‌ی تحصیلی/ شاخه مقطع تحصیلی توضیحات
کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
ریاضی ریاضی/ محض- دبیری
ریاضی محض
ریاضی کاربردی
شیمی شیمی/ محض
شیمی محض/ تجزیه- شیمی‌فیزیک
شیمی محض/ آلی- معدنی
زیست زیست‌شناسی/ علوم گیاهی
زیست‌شناسی سلولی‌مولکولی/ میکروبیولوژی- بیوتکنولوژی- ژنتیک
زیست‌شناسی/ گیاهی میکروبیولوژی- بیوشیمی
فیزیک فیزیک کاربردی
فیزیک حالت جامد- ذرات بنیادی

 

 

ü دانشکده‌ی هنر

این دانشکده در سال 1365 تأسیس شد و با 6 گروه آموزشی: طراحی صنعتی، صنایع دستی، ارتباط تصویری، طراحی لباس و چاپ پارچه، نقاشی و پژوهش هنر در 5 رشته (مقطع کارشناسی) و 4 رشته (مقطع کارشناسی ارشد) و 1 رشته (مقطع دکتری) فعال اتس. این دانشکده با برخورداری از تعداد 28 نفر عضو هیئت علمی رسمی و به همینت تعداد استاد مدعو برای 1011 دانشجو، به امر آموزش و پژوهش ادامه می‌دهد.

دانشکده‌ی هنر علاوه بر فراهم آوردن تجهیزات سمعی و بصری، واحد زیراکس، اتاق کامپیوتر و اتاق انیمیشن با ایجاد کتابخانه‌ای مشتمل بر بیش از 7000 نسخه کتاب فارسی و بیش از 7800 نسخه کتاب لاتین و نشریات مرتبط در کمک به امر آموزش دانشجویان کوشا است.

دانشکده‌ی هنر

گروه آموزشی رشته‌ی تحصیلی/ شاخه مقطع تحصیلی توضیحات
کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
ارتباط تصویری ارتباط تصویری
طراحی پارچه و لباس طراحی پارچه و لباس
صنایع دستی صنایع دستی
طراحی صنعتی طراحی صنعتی
نقاشی نقاشی
پژوهش هنر پژوهش هنر

 

 

ü پژوهشکده‌ی زنان:

پژوهشکده‌ی زنان دانشگاه الزهرا(س) اولین مرکز علمی- پژوهشی است که با موافقت قطعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شده و به منظور سامان‌دهی تحقیقات پیرامون مسایل زنان و ارائه‌ی راهبردهای اجرایی در خصوص مسایل و مشکلات آنان به مسئولان در تاریخ 1/2/77 شروع به کار کرده است.

گروه‌های تحقیقاتی مصوب در پژوهشکده شامل چهار گروه پژوهشی است که عبارتند از: گروه علوم اجتماعی و توسعه، گروه خانواده درمانی، گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی و گروه زیست‌پزشکی

– کتابخانه:

این پژوهشکده دارای کتابخانه‌ی تخصصی مطالعات زنان با 3000 عنوان کتاب فارسی و لاتین و اشتراک 23 عنوان نشریه مربوط به مسایل زنان است و از فضای مناسب برای انجام تحقیقات برخوردار است.

– آزمایشگاه:

آزمایشگاه تحقیقاتی مجهزی نیز در اختیار گروه زیست‌پزشکی می‌باشد که در حال حاضر طرح استخراج ماده‌ی آنتی‌اکسیدان آستاگزانتین و اثرات درمانی آن بر روی سرطان سینه در دست اجرا می‌باشد.