تاريخچه: دانشگاه شيراز، در سال ١٣٢٥ با تأسيس آموزشگاه عالي بهداري پی‌ریزی شد. اين آموزشگاه در سال ١٣٢٨ به دانشكده پزشكي تبديل شد و به دنبال آن آموزشگاه عالي پرستاري درسال ١٣٣٢ و دانشكده كشاورزي و ادبيات و علوم در سا ل ١٣٣٤ تأسيس شد و تشكيل دانشگاهي به نام دانشگاه پهلوي داد كه پس از انقلاب اسلامي به دانشگاه شيراز تبديل شد و در حال حاضر ١٨٣ رشته و گرايش تحصيلي در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتراي حرفه‌اي و دكتراي تخصصي در اين مجتمع داير مي‌باشد. مجتمع دانشگاه شيراز داراي فضاي آموزشي به مساحت ۱۸ هزار و ۳۶۵ مترمربع، كمك آموزشي به مساحت ۲۲ هزار و ۵۲۲ متر مربع و خدماتي و رفاهي به مساحت ۲۵ هزار و ۴۳۵ مترمربع است.

در حال حاضر فضاي كاربردي دانشگاه شيراز ۱۹۹ هزار و ۱۵۳ مترمربع است.

 

دانشكده‌ها، امكانات تحقيقاتي و مطالعاتي:

دانشگاه داراي ۱۰ دانشكده‌ی ادبيات و علوم انساني، مهندسي، علوم پايه، دامپزشكي، كشاورزي، علوم تربيتي، صنعت الكترونيك، حقوق، هنر و معماري و تربيت دبير است.

 

آزمايشگاه‌ها:

بيش از يكصد آزمايشگاه تخصصي از جمله آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي، ويروس شناسي، كنترل آب و خاك، آزمايشگاه زبان، مامائي و بيماري‌هاي توليد مثل، سيالات، الكترونيك، الكترونيك ديجيتال، ريخته‌گري، آزمايشگاه ليزر و آزمايشگاه آب‌شناسي و هيدروشيمي است.

 

مراكز تحقيقاتي

۲۱ مركز تحقيقاتي از جمله مركز تحقيقات ويروس غلات، مركز تحقيقات اقتصادي، مركز جمعيت شناسي، مركز تحقيقات سنجش از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS، در دانشگاه مشغول فعالیت هستند.

 

كتابخانه‌ی مركزي

دانشگاه داراي يك كتابخانه‌ی مركزي و ۹ كتابخانه در واحدهاي آموزشي است. ۶۰ هزار جلد كتاب فارسي و ۹۰ هزار جلد كتاب غير فارسي در كتابخانه ‌مركزي دانشگاه نگهداري مي‌شود.

 

اعضای هیئت علمیو دانشجویان

نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو 21/6 و تعداد دانشجویان 12 هزار و 584 نفر و هیئت علمی 580 نفر است.

آمار قبول‌شدگان کارشناسی ارشد در نیم‌سال اول 82- 83 روزانه 323 نفر و نوع دوم یا شبانه 283 نفر است.

 

اعلام لیست مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، نمایه شده در نشریات ISI

از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه شیرازز، لیست مقالات هیئت اعضای علمی دانشگاه، نمایه شده در نشریات ISI‌ به شرح زیر اعلام می‌گردد:

سال 200، 120 مقاله

سال 2001، 101 مقاله

سال 2002، 177 مقاله

سال 2003، 182 مقاله

 

معرفی قطب‌های علمی نه‌گانه‌ی دانشگاه شیراز

معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز قطب‌های علمی نه‌گانه‌ی دانشگاه شیراز را به شرح زیر اعلام کرد:

– دانشكده‌ی علوم

قطب علمي شيمي

قطب علمي زمين‌شناسي

– دانشكده‌ی مهندسي

قطب علمي پالايش نفت و گاز

قطب علمي مكانيك محاسباتي

– دانشكده‌ی كشاورزي

قطب علمي ويروس‌شناسي غلات

قطب علمي زراعت و اصلاح نباتات

قطب علمي مديريت آب در مزرعه

– دانشكده‌ی دامپزشكي

قطب علمي علوم پايه دامپزشكي

– دانشكده‌ی ادبيات و علوم انساني

قطب علمي شاعران و نويسندگان فارس

 

بخش‌های علمی دانشکده‌ها:

– دانشكده‌‌ی مهندسي:

بخش مهندسي شيمي، بخش مهندسي عمران، بخش مهندسي کامپيوتر، بخش مهندسي برق و الکترونيک، بخش مهندسي مواد، بخش مهندسي مکانيک، بخش مهندسي هسته‌اي

– دانشكده‌ی هنر و معماري:

بخش طراحي شهر ي، بخش صنايع دستي، بخش معما ري

– دانشكده‌ی صنعت الكترونيك:

بخش مهندسي کنترل، بخش مهندسي الکترونيک، بخش انگليسي و پايه

– دانشكده‌ی دامپزشكي:

گروه آموزشی:

علوم پایه

پاتوبیولوژی

علوم درمانگاهی

بهداشت و کنترل مواد غذایی

 

دوره‌های آموزشی

١- دامپزشکی (دکترای عمومی)

٢- علوم آناتومی (دکترای تخصصی)

٣- بيماری‌های درونی دام‌های بزرگ (دکترای تخصصی)

٤- بيماری‌های طيور (دکترای تخصصی)

٥- جراحی دامپزشکی (دکترای تخصصی)

٦- انگل‌شناسی دامپزشکی (دکترای تخصصی)

٧- بهداشت مواد غذایی (دکترای تخصصی)

٨- آ سيب‌شناسی دامپزشکی (دکترای تخصصی)

٩- مامائی و بيماری‌های تو ليد مثل (دکترای تخصصی)

١٠- بيوشيمی دامپزشکی (دکترای تخصصی)

١١- بافت شناسی مق ا يسه ای (دکترای تخصصی)

١٢- آناتومی و جنين‌شناسی مقايسه‌ای (دکترای تخصصی)

 

دانشكده‌ی علوم:

بخش شیمی، بخش فیزیک، بخش ریاضی، بخش علوم زمین، بخش آمار، بخش زیست‌شناسی

 

دانشكده‌ی كشاورزي:

بخش علوم باغباني، بخش ترويج و آموزش کشاورزي، بخش علوم دامي، بخش زراعت و اصلاح نباتات، بخش مديريت مناطق بياباني، بخش ماشين‌هاي کشاورزي، بخش علوم و صنايع غذايي، بخش مهندسي آب، بخش گياه‌پزشکي، مرکز تحقيقات ويروسي غلات، بخش علوم خا ک، بخش اقتصاد کشاورزي

 

دانشكده‌ی حقوق و علوم سياسي:

بخش حقوق خصوصي و اسلامي

بخش حقوق عمومي و بين‌الملل

بخش حقوق جزا

بخش علوم سياسي

 

دانشكده‌ی ادبيات و علوم انساني:

بخش تاريخ

بخش معارف اسلامي

بخش زبان و ادبيات فارسي

بخش زبان‌شناسي و زبان‌هاي خارجي

 

دانشكده‌ی علوم تربيتي:

بخش روان‌شناسي باليني، بخش روان‌شناسي تربيتي، بخش کودکان استثنايي، بخش مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي و درسي، بخش مباني آموزش پرورش و پيش‌دبستاني، بخش علوم ورزشي و تربيت بدني

 

دانشكده‌ی كشاورزي داراب:

بخش تكنولوژي آبياري، بخش امور زراعي، بخش مرتع و آبخيزداري، بخش علوم پايه

 

دانشكده‌ی تربيت دبير كازرون:

بخش ادبيات و زبان فارسي، بخش فيزيک

 

دانشكده‌ی اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي:

بخش مديريت و حسابداري، بخش اقتصاد، بخش جامعه‌شناسي و برنامه‌ريزي اجتماعي