•  + فرقی نمیکنه که دانش آموز باشی یا فارغ التحصیل ، اگر در این حالت به سرمیبری باید اول از همه بری سراغ مطالعه و کتابهای تشریحی !!
    منابعی مثل : کتاب درسی ، کتاب ماجراهای من و درسام خیلی سبز و….

  • +کم کم و از مباحث ساده تر شروع کن و منظم بخون تا وقتی که به اصل درس مسلط بشی ، بعدش برو سراغ تست!!

  • +فقط دانش آموز دوازدهمی حواست باشه!!
    که این نوع از مطالعه و برنامه ریزی رو با اولویت سال دوازدهم و به خصوص فصل های پُربارم امتحانات نهایی پیش ببری …

به زودی …