ویژه اولیا

آزمون مدیریت فشار روانی

ورود

آزمون مدیریت فشار روانی

همه‌ی ما از احساس ناخوشایند استرس آگاهیم؛ اما توضیح اینکه دقیقاً تعریف استرس یا فشار روانی چیست، کار آسانی نیست. وقتی ما جملاتی مانند «شرایط پر استرسی است» یا «فشار روانی زیادی تحمل میکنم» را بکار می‌بریم شاید منظورمان:
موقعیت‌ها یا وقایعی باشد که ما را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد- برای مثال، مواقعی که مسئولیت‌های زیاد و طاقت‌فرسایی داریم که باید انجام دهیم یا روبرو شدن با شرایطی که کنترل زیادی بر اتفاقاتی که می‌افتند نداریم.
باانجام پرسشنامه فشار روانی میتوانید میزان مهارت در کنترل استرس خود را اندازه گیری کنید.

  زمان پاسخگویی 10 دقیقه

آزمون روابط بین فردی

ورود

آزمون روابط بین فردی

در تعریف روابط بین فردی (Interpersonal Relation Ship) آمده است؛ توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می شود. روابط میان فردی، شایستگی است که ما بر اساس توانایی خود به منظور آغاز و تداوم بخشیدن به دوستی های بلند مدت، آن را هویدا می سازیم.
مهارت ما در روابط میان فردی، عامل تعیین کننده ای است که معلوم می گرداند آیا سایر افرادی که در زندگی ما وجود دارند، مشتاق هستند که باز هم ما را ببینند یا این که از ملاقات با ما واهمه دارند.با استفاده از این آزمون می توانید به راحتی خود را در این زمینه محک بزنید.

  زمان پاسخگویی 10 دقیقه

آزمون مدیریت بحران

ورود

آزمون مدیریت بحران

همیشه در اخبار و روزنامه ها اخبار فراوانی از بحران ها را مطالعه می کنید که افراد زیادی با آن درگیر بوده اند پس این بحران ها فقط برای شما نیست اما هر فردی راه های مختلفی برای حل این بحران ها اتخاذ می کند. انسان ها در زندگی حوادث گوناگونی نظیر:سیل، تصادف، دزدی و جرایم مختلف را تجربه می کنند. بحران ها قسمتی از زندگی هستند و ما با پذیرفتن و روبه رو شدن با آن می توانیم به مدیریت این مشکلات بپردازیم و در روزهای سخت ناجی یکدیگر باشیم

  زمان پاسخگویی 15 دقیقه